Till Startsidan

Alla artiklar i "Tidigare aktiviteter"

23-25 oktober – Utbildning i Verkstadsmetoden

Publicerad torsdagen den 13:e juni 2013

Utbildning i Verkstadsmetoden (och andra konstruktiva sätt att leda arbete med utveckling i grupp)
Detta kan vara något för dig som vill vidga din verktygslåda med fler enkla men givande verktyg att använda i arbete med  grupper.

Verkstadsmetoden är utarbetad för enkel, handfast och verksam utveckling av vardagssituationen i olika slags grupper. Innehållet blir det som gruppen väljer. Metoden i sig bidrar till utveckling av gruppens förmåga att kommunicera och stimulerar dessutom handlingskraft och konstruktiva förhållningssätt.

Inbjudan som innehåller mer information finns här. Välkommen till utbildning 23 -25 oktober 2013  på Kärlingesunds gård i Bohuslän. En uppföljningsdag i Göteborg 6 månader efter kursen ingår också.

Reflektera och paddla kajak

Publicerad torsdagen den 6:e juni 2013

Vissa dagar på jobbet är bättre än andra. Är det inte så för oss alla? Bland de mest minnesvärda på Tidsverkstaden finns de då vi får förmånen att leda en NaturTidsverkstad. Här är en av mina minnesbilder från en Reflekterande Paddling:

Jag sitter en eftermiddag i en havskajak på en spegelblank fjord i ett soldränkt Bohuslän. Det är slutet av september. Deltagarna har precis delat upp sig två och två. Jag ser dem nu paddla i lugn takt medan  pratar med varandra. De pratar om vad de tänkte på under de 45 min som de paddlade enskilt och reflekterade över en fråga som de ansett vara väsentlig att reflektera över.  Jag ska snart paddla efter dem. Sedan förbi. Jag ska leta upp ett bra ställe på en ö att rasta på. Vi ska samlas där så småningom och  packa fram fika. Det ska som vanligt bli spännande att höra då vi delar med oss av våra tankar och samtal. Våra perspektiv tenderar att bli bredare då vi byter tankar och upplevelser från vardagslivet. Kanske kommer vi att spåna lite idéer – om någon vill ha sådan hjälp av oss andra. Under dagens sista lugna paddling tillbaks till Kärlingesunds Gård – där vi bor – kommer vi att överväga om vi ska besluta oss för att faktiskt göra någon liten eller stor förändring i vardagen. Eller inte.  Duschen kommer att bli skön. Middagen kommer att smaka gott. Definitivt goda snack. Kanske ett glas vin och lite ost lite senare. Jag kunde haft det sämre. Det kunde till exempel vara molnigt. Eller blåsa lite. Det hade i och för sig inte gjort så mycket heller – påverkar upplevelsen bara marginellt. Men just nu är det faktiskt precis så bra det kan.

Den 25-27 september är det dags igen för en ”Reflekterande Paddling”. Inbjudan finns här och under rubriken ”Kommande öppna aktiviteter” på hemsidan.

20/3 Mariehamn, Åland – Om tid och hållbarhet

Publicerad tisdagen den 11:e december 2012

Föreläsning och workshop med Fredrik Warberg. Om tidstjuvar i vardagen och vilka konsekvenser som upplevd tidsbrist kan leda till. Och vad som kan ligga bakom.

Plats: Ålands Hotell- och Restaurangskola.

Tid: 20 mars kl. 18:30 – 21.00

Fritt inträde. Anmälan till Agenda 21 på Åland: info@agenda21.ax eller 00358-18-12 771

14/3 i Malmö – EN HÅLLBAR FRAMTID?

Publicerad tisdagen den 11:e december 2012

EN HÅLLBAR FRAMTID?

Ingen vet hur framtiden ser ut. Trots detta tar Fredrik Warberg från Tidsverkstaden med oss på en resa till år 2030 och berättar hur hållbart det blivit. Vi får ta del av vad som hänt med välbefinnandet, ekonomin, konsumtionsmönster och klimat. Hur lyckades vi ställa om samhället så radikalt? Vilka innovationer och politiska beslut har underlättat förändringarna?  Efter paus återkommer vi till 2013, blickar lite bakåt och diskuterar hur vi kan förändra för att nå den hållbara framtiden.

Tid: torsdag den 14 mars 2013, kl 17:30 – c:a 19:00

Plats: Stadsbilblioteket, Malmö, Röda rummet

Fritt inträde.

Föreläsningen är en del av vårens tema på Stadsbiblioteket: Hållbart

13/2 i Gävle – Så här blir Gävle 2030

Publicerad tisdagen den 11:e december 2012

Föreläsning och samtal  i samband med Gävle kommuns samråd kring det Miljöstrategiska programmet.

HUR BLEV DET SÅ HÅLLBART?
Ingen vet hur framtiden ser ut. Trots det visar Fredrik Warberg från Tidsverkstaden statistik från 2030 samt gör en tillbakablick  och en analys av hur vi i Gävle lyckades förverkliga det ambitiösa miljöstrategiska programmet som antogs 2013.  Hur klarade vi att ställa om konsumtionsmönster? Hur kom vi ur de gamla hjulspåren? Hur gick värdeförskjutningen till? Vilka innovationer och politiska beslut banade vägen?
Efter en kort paus återkommer vi till hur läget ser ut 2013 och vad som behöver göras för att nå den hållbara framtiden. Här presenteras också det Miljöstrategiska programmet och ges utrymme för diskussion av detta.

Tid: onsdag den 13 februari 2013, från kl 18:00.

Föreläsning och presentation håller på till c:a 20:00. Därefter finns möjlighet att stanna kvar för att diskutera och ge synpunkter och förslag avseende det Miljöstrategiska programmet.

Plats: Spegelsalen, Förvaltningshuset, Kyrkogatan 22, Gävle

Fritt inträde.

6/2 i Varberg – TILLBAKA FRÅN FRAMTIDEN

Publicerad måndagen den 10:e december 2012

TILLBAKA FRÅN FRAMTIDEN  – Om hållbart välbefinnande och varsam konsumtion år 2030

Ingen vet hur framtiden ser ut. Trots det tar Fredrik Warberg från Tidsverkstaden med oss på en resa till år 2030 och berättar hur vi lyckades ställa om konsumtionsmönster och samhälle så radikalt. Hur gick värdeförskjutningen till? Vilka innovationer och politiska beslut banade vägen?  Efter en paus återkommer vi till 2013 och diskuterar hur vi kan förändra för att verkligen nå den hållbara framtiden.

Tid: onsdag den 6 februari 2013, kl 18:00 – c:a 20:30

Plats: Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg

Fritt inträde.

Föreläsningen är en del i en serie som genomförs i Hallandskommunerna i februari i samarbete med Länsstyrelsen på temat  Klok konsument

5/2 i Göteborg – kväll med Camino

Publicerad söndagen den 9:e december 2012

Boka kvällen den 5 februari 2013 om du bor i Göteborg med omnejd. Då blir det en trevlig, givande och firande kväll tillsammans med magasinet Camino, Tidsverkstaden och en massa annat trevligt folk.

Tid, plats och program kommer så småningom.

camino_vit pa_svart_rgb 421bred

29 nov i Göteborg – En hållbar livsstil?

Publicerad måndagen den 5:e september 2011

Hur ser en hållbar framtida livsstil ut?

Ingen vet hur framtiden blir. Fredrik Warberg från Tidsverkstaden målar i en framtidsspaning upp scenarier om livsstilsförändringar och hållbar livskvalitet. Vad är det som präglar den nya tidsandan? Hur ser våra konsumtionsmönster ut? Vilka innovationer och politiska beslut har underlättat förändringen? Hur har förskjutningar i värderingar blivit möjliga?

I andra delen av kvällen utforskas sambanden mellan välbefinnande-tidsanvändning-konsumtion-miljö & klimat.

Kvällen avslutas med samtal och diskussion om hur den hållbara framtiden kan bli verklighet.

Tid: tisdag den 29 november 2011, kl 18:00

Plats: Redbergsteatern, Örngatan, Göteborg

Entréavgift: 100:-

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg

För mer information och anmälan kontakta Anna-Karin Sandberg-Jansson per e-post eller telefon 031-707 18 06

12 nov i Uddevalla – Rik på riktigt

Publicerad lördagen den 3:e september 2011

Fredrik Warberg föreläser om hållbar livskvalitet under rubriken ”Rik på riktigt” i samband med en kvinnofrukost i Herrestads församlinghem i Uddevalla.

Mer information finner du på församlingens hemsida.

28 okt i Göteborg – Möteskultur-kurs

Publicerad fredagen den 2:e september 2011

Visste du att:
– 25 % av vår arbetstid går åt till möten (chefer ofta över 60 %)
– 56 % av alla möten upplevs ineffektiva
– 50 % av alla möten saknar tydligt syfte och mål
– 33 % av alla mötesdeltagare känner att de inte ens borde vara där
– 95 % av alla chefer tycker organisationens möten är strategiskt viktiga

För att i någon mån råda bot på detta anordnas den 28 oktober en halvdags kurs i Möteskultur i Göteborg (dessutom i Stockholm den 26 och Lund den 27okt). Vi vet att det blir bra eftersom, bland andra, Tidsverkstadens samarbetspartner Åsa Lindell från MeetMarket medverkar.

Så här presenteras innehållet:
Kursen ger insikt och förståelse kring vilka positiva effekter en bättre möteskultur kan ge i en organisation. Dessutom blir det konkreta tips och ideer kring hur man kan ta tag i sin organisations möten, och om hur arbetet kan organiseras.

Mer information om innehåll och anmälan till halvdagskursen finns här.

Mer om möteskultur,Åsa och Micke Darnell finner du här.

14-15 okt Göteborg – Ett annat Göteborg är möjligt

Publicerad torsdagen den 1:e september 2011

Den 14-15 oktober 2011 genomförs konferensen ”Ett annat Göteborg är möjligt” – två dagar om möjlig omställning.

Programmet finns här. Konferensens hemsida finner du här.

På förmiddagen lördag den 15 oktober medverkar bland andra representanter för Transition Towns och Centrala Älvstaden. Under eftermiddagen får man välja mellan parallella seminarier:
12:15 – 14:30 Tema Energi eller Tema Existens
15:00 – 17:15 Tema Ekonomi eller Tema Mat
Under tema Ekonomi medverkar bland andra Birger Schlaug, Fredrik Warberg från Tidsverkstaden och Ingrid Westerfors från Ekobanken

Arrangörer:
Omställning Göteborg, Studiefrämjandet, Ecoprofile, Ekobanken, Färnebo Folkhögskola, Gröna Studenter, JAK-banken, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Steg 3, Centrala Älvstaden


20-22 sept – NaturTidsverkstad i Bohuslän

Publicerad måndagen den 2:e maj 2011

En NaturTidsverkstad är en kort time-out från vardagen som utspelar sig i naturen. Syftet är att ge utrymme och goda förutsättningar för reflektion och samtal om vardagen och hur den kan bli än mer värdefull. Allt utifrån den egna situationen och utan pekpinnar.

Om du själv eller någon du känner…
– kan ha nytta av att stanna upp, komma bort, tänka till, känna efter och sortera i vardagen
– tycker om (eller vill prova på) att paddla havskajak
– inte har något inbokat 20-22 september 2011
– har en framsynt arbetsgivare som kan tänka sig att investera i ditt välbefinnande

…kolla då in inbjudan till vår 11:e NaturTidsverkstad. Den finns här

Tid: 20 – 22 september 2011
Plats: bas på Kärlingesunds Gård i Bohuslän. Paddling i skyddade bohuslänska vatten runt Bassholmen och Flatön
Pris: det kostar en rejäl slant, men hur mycket beror på om arbetsgivare eller du själv betalar (vi har också ”stipendiatplats” som ger möjlighet till deltagande till självkostnadspris).

För frågor om NaturTidsverkstaden i september, sänd e-post till Fredrik Warberg

31 aug i Helsingborg – Öka arbetslivskvaliteten

Publicerad lördagen den 30:e april 2011

Föredrag av Fredrik Warberg i samband med 2011 års Chefsdagar i Helsingborg:

Öka arbetslivskvaliteten

Vad avgör kvaliteten på den tid vi tillbringar på arbetet? Forskning kan ge oss en del svar, men det handlar också om hur vi förhåller oss till vårt arbetsliv. Det finns mycket en ledare kan göra för att öka arbetslivskvaliteten för sig själv och sina medarbetare.

Mer information om föredraget och hela arrangemanget finner du här.

7 juni i Göteborg – filmen ”Health Factory”

Publicerad måndagen den 25:e april 2011

DETTA ÄR INGEN HELT ÖPPEN AKTIVITET UTAN ”BARA” FÖR ANSTÄLLDA OCH POLITIKER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN.

Vi visade filmen ”Health Factory” den 20 april, men många som ville se den kunde inte.  Vi bjuder därför in till ett nytt tillfälle.

Inbjudan kan laddas hem här eller läsas nedan:

Välkommen till ytterligare en specialvisning av ”Health Factory”

Vi ger anställda och politiker inom hälso- och sjukvård ytterligare en möjlighet att se debattfilmen ”Health Factory” (Helsefabrikken) från 2010. Inbjudan bifogas.

Tid:       7 juni  kl. 18:30 – 20:00. Efter filmen blir det samtal och diskussion för de som vill stanna.

Plats:    Redbergsteatern, Örngatan 6, Göteborg

Entré:   20:- (går oavkortat till Läkare Utan Gränser)

Anmälan sker vi e-post till Fredrik Warberg. Antalet platser är begränsat och du får snabb bekräftelse via e-post att du fått plats (eller inte).

Du som vill se filmen, men inte arbetar inom hälso- och sjukvården kan anmäla dig till en reservlista. Vi meddelar dagen före om det finns plats eller inte.

Så här presenterades filmen i programmet till årets upplaga av Göteborg International Film Festival:

”Sjukvården ska effektiviseras”, säger politikerna och ropar på marknadsanpassning. Frågan är bara hur man sätter ett pris på hälsa och vad händer när en förlossning med komplikationer ger mer pengar till sjukhuset än en utan. The Health Factory visar konsekvenserna med norska sjukvården som exempel. Vi får se landets förra hälsominister storögt imponeras av Toyotas bilfabriker och deras mekaniska logistik för att sedan införa och kräva tillämpning av samma principer inom sjukvården. Det blir smått Kafka-artat när en tidsstudieman från Ernst & Young mäter hur länge en sjuksköterska tröstar en rädd, äldre patient. Världens främsta experter på vårdfrågor säger sitt och det är en avhumaniserad bild av framtiden de målar upp i denna en av festivalens mest angelägna filmer.

Filmen är textad på engelska. Det talas norska och engelska.

Arrangörer av denna visning är Föreningen Tidsverkstaden i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och filmbolaget Faction Film.

Du får gärna sprida denna inbjudan vidare till andra personer som du tror kan vara intresserade.

Välkommen

Fredrik Warberg

1 juni på Åland – Tid, klimat och välbefinnande

Publicerad fredagen den 15:e april 2011

”Tid, klimat och välbefinnande”

Föreläsning av Fredrik Warberg, Tidsverkstaden.

Om kopplingen mellan hur vi använder vår tid, klimatet och vårt välbefinnande och hur vi med små förändringar kan förbättra för oss själva och för vår omvärld.

Tid: 17:30 – 19:30

Plats: Mariehamn. Åland (adress och lokal enligt senare)

Mer information och anmälan: Jessica Sundberg, Agenda 21-samordnare och ansvarig för Klimatpiloterna på Åland.

26 maj i Göteborg – Lunchföredrag: Media och MR

Publicerad torsdagen den 14:e april 2011

Välkommen till Lusthuslunch med kort föredrag.

När: torsdagen den 26 maj, klockan 11:50.

Var: Franska Bageriet (Le Pain Francais) på Västra Hamngatan 19, Göteborg (i ett chambre separée)

Hur: vi samlas, kryssar i vad vi vill äta, lyssnar till ett kort föredrag – sedan äter vi och diskuterar.

Vad:  Gunilla Ivarsson, journalist och mångfaldsstrateg med bakgrund från Sveriges Radio pratar kort på temat ”Passion för media och kvinnors mänskliga rättigheter”

Du betalar din egen lunch, men inget mer.  Inbjudan finner du här.

Lusthuset ek. för är ett kontorskollektiv mitt i Göteborg. Här samsas miljömänniskor med journalister, en arkitekt, app-snickare, webbutvecklare, programmerare, workshopledare, en NGO och CSR-konsulter. Vi ordnar då och då luncher som syftar till att ge mer än mättnad – som lite påfyllning och givande samtal.

17 maj i Göteborg – Kort-kurs i mötesledning

Publicerad onsdagen den 2:e mars 2011

Hur många av oss har inte erfarenhet av möten som inte fungerar? Samtidigt är de flesta överens om att möten är centrala kulturbärare.  Dessvärre bär många möten åt skogen.

Hur kan möten istället medvetet användas som konstruktivt verktyg för att förbättra kultur och delaktighet, samt bidra till att bära verksamhetens syfte?

Under maj månad genomförs 3 kort-kurser i Mötesledning:
17 maj i Göteborg
20 maj i Lund
27 maj i Stockholm

Inbjudan finns här. Kursen arrangeras och leds av Åsa Lindell, Meetmarket AB (vän och samarbetspartner i flera projekt) samt Micke Darmell, Gr8meetings AB.

11 april 2011 i Ronneby – En hållbar framtid?

Publicerad tisdagen den 1:e mars 2011

Hur ser den hållbara framtiden ut?

Ingen vet hur framtiden blir. Fredrik Warberg från Tidsverkstaden målar i en framtidsspaning upp scenarier om livsstilsförändringar och hållbar livskvalitet. Vad är det som präglar den nya tidsandan? Hur ser våra konsumtionsmönster ut? Vilka innovationer och politiska beslut har underlättat förändringen? Hur har förskjutningar i värderingar blivit möjliga?

I andra delen av kvällen utforskas sambanden mellan välbefinnande-tidsanvändning-konsumtion-miljö & klimat.

Kvällen avslutas med samtal och diskussion om hur den hållbara framtiden blir verklighet.

Tid: måndag den 1 april 2011, kl 12:30 – 15:00

Plats: enligt senare

Pris: enligt senare

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan, Ronneby. Information finns/kommer på deras hemsida

28 mars i Göteborg – ”Den stora förnekelsen”

Publicerad måndagen den 28:e februari 2011

Anders Wijkman & Johan Rockström presenterar sin nya bok ”Den Stora förnekelsen”.
”Boken ”Den stora förnekelsen” är en guide till dig som ”kommit ut” i klimatfrågan och som känner dig trängd på middagsbjudningar likaväl som i ditt yrkesliv. Här får du argumenten och inspirationen. Boken är till för dig som vill veta hur klimatfrågan fungerar – och inte fungerar. Var står vi egentligen?”

Tid: 28 mars 2011, kl. 18:00 – 19:30
Lokal:  Vasa A, f.d Vasa Sjukhus, vid Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

Anmälan på Ekocentrums hemsida. Direkt länk till anmälningsformulär.

Arrangörer: Ekocentrum, Naturskyddsföreningen i Göteborg, Göteborg Miljövetenskapliga Centrum (GMV) och Medströms Förlag

Anders Wijkman är välkänd debattör på internationell nivå och verksam vid Tällberg Foundation. Johan Rockström är internationellt erkänd klimat- och miljöforskare, verksam vid Stockholm Environment Institute.

22 mars Göteborg – Lusthuslunch nr 2

Publicerad måndagen den 28:e februari 2011

Lusthuslunch 22 mars
Lusthuset är ett kontorskollektiv i centrala Göteborg. Tidsverkstaden är en av medlemmarna. Med början våren 2011 arrangerar vi temaluncher då och då. Vi kallar dem Lusthusluncher.

Den 22 mars kl. 11:50 är det dags för nästa lunch. Inbjudan finns här.

Marcus Wendin, Miljögiraff, inleder med att berätta kort om ett spännande projekt i Kenya som han medverkat i. Sedan äter vi lunch tillsammans och snackar.

Plats: Le Pain Francais, Västra Hamngatan 19, Göteborg

Mer om Lusthuset Ek. För hittar du här.

8 mars, Göteborg – ”Livspusslet och jämställdheten”

Publicerad söndagen den 27:e februari 2011

Livspusslet och jämställdheten. – Är pappadeltid en möjlig lösning?
Föreläsning med Jörgen Larsson.

”Småbarnsåren är livets rusningstid. Dessutom är det under denna livsfas som tidsanvändningen blir ojämställd vilket inte bara resulterar i en kvinnofälla utan också i en mansfälla, som innebär att mäns relationer till sina barn försvåras. Denna föreläsning bygger på aktuell forskning om de möjligheter och svårigheter som finns för män som vill bryta mot detta mönster genom att arbeta deltid.

Tid:  Tisdag 8 mars (internationella kvinnodagen) kl.18.30 – 20.00

Plats:   Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Göteborg. Hållplats Stockholmsgatan, spårvagn 1 eller 3, hållplats Härlanda, buss nr 17

Information och anmälan: www.sensus.se, 031-708 39 00 eller goteborg@sensus.se

Pris: 50 kr. Betalas kontant vid entrén

Arrangör: Män för Jämställdhet och Nätverket mot Trafficking

Jörgen Larsson är tids- och miljöforskare, medgrundare av Tidsverkstaden och medförfattare till boken ”Rik på Riktigt” (Natur och Kultur 2005)

24 februari 2011 i Göteborg – En hållbar framtid?

Publicerad söndagen den 21:e november 2010

Hur ser den hållbara framtiden ut?

Ingen vet hur framtiden blir. Fredrik Warberg från Tidsverkstaden målar i en framtidsspaning upp scenarier om livsstilsförändringar och hållbar livskvalitet. Vad är det som präglar den nya tidsandan? Hur ser våra konsumtionsmönster ut? Vilka innovationer och politiska beslut har underlättat förändringen? Hur har förskjutningar i värderingar blivit möjliga?

I andra delen av kvällen utforskas sambanden mellan välbefinnande-tidsanvändning-konsumtion-miljö & klimat.

Kvällen avslutas med samtal och diskussion om hur den hållbara framtiden blir verklighet.

Tid: tisdag den 24 februari 2011, kl 18:00

Plats: Redbergsteatern, Örngatan, Göteborg

Pris: enligt senare

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg

För mer information och anmälan kontakta Anna-Karin Sandberg-Jansson per mail eller telefon 031-707 18 06

1 december i Göteborg – Hermele på Ekocentrum

Publicerad tisdagen den 2:e november 2010

Finanskrisen och vägar till hållbar utveckling – vart tog möjligheterna vägen?
Onsdagsföreläsning med Kenneth Hermele, 18.00-19.30

Många vägar in men ingen väg ut? Tankar om kriser och krislösningar.

Varför är det så svårt för oss som världssamfund att göra det som behöver göras om klimatet ska stabiliseras, den biologiska mångfalden skyddas, fattigdomen bekämpas, och allt detta ska ske rättvist? Vart tog de möjligheter vägen som finanskrisen erbjöd?

Kenneth Hermele är ekonom och humanekolog vid Lunds universitet och verksam vid Forum Syds enhet för Globala utvecklingsfrågor i Stockholm.

Arrangemang: Ekocentrum i samarbete med Ingenjörer för Miljön (IfM).

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg (Hållplats Kapellplatsen)

Fritt inträde! Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

Ekocentrums sida med info om aktiviteten

27 november – En köpfri dag

Publicerad måndagen den 1:e november 2010

En Köpfri Dag – 27 november 2010

Varje år i november firas En Köpfri Dag (Buy Nothing Day) världen över av miljoner människor som har fått nog av shopping- och konsumtionshets. Det är en internationell kampanj som syftar till att väcka medvetenhet om konsumtionsmönster världen över, och visa på alternativ.

Konceptet är enkelt. Att delta i En Köpfri Dag innebär att du låter bli att handla något under dygnets 24 timmar.
Du kan även visa att du deltar genom att anmäla dig till evenemanget på facebook.

Att delta i En Köpfri Dag är en symbolisk handling, men det ger effekt då du kommer att känna av hur svårt/lätt det är för just dig att avstå. Det får dig förhoppningsvis även att tänka till kring konsumtionssamhällets effekter, och bidrar på sikt till en ökad medvetenhet om din konsumtion och konsumentmakt.

Mer information finns på  En köpfri dags hemsida

Göran Hådéns En köpfri dag-blogg

Kuriosa: jag som skriver detta fyller år dagen efter den 27 november….

11 november i Nybro – En hållbar framtid?

Publicerad fredagen den 8:e oktober 2010

Hur ser den hållbara framtiden ut?

Ingen vet hur framtiden blir. Fredrik Warberg från Tidsverkstaden inleder med att berätta utifrån scenarier om livsstilsförändringar och hållbar livskvalitet.

Vad är det som präglar den nya tidsandan? Hur ser våra konsumtionsmönster ut? Vilka innovationer och politiska beslut har underlättat förändringen? Hur har förskjutningar i värderingar blivit möjliga? I SV ARENA ställs frågan om vi behöver ändra vår livsstil för att nå hållbar utveckling eller är det ok att leva som nu?

Tid: torsdag den 11 november kl 18:00

Pris: 50:- inkl fika

Mer information finns här

Detta är ett arrangemang inom ramen för SV Arena som  är en levande mötesplats där Studieförbundet Vuxenskolan runt om i landet erbjuder spännande dialog, samtal och intressanta reflektioner i aktuella frågor från såväl lokala som nationella/internationella perspektiv

9 november i Göteborg – Timeshifters tematräff

Publicerad fredagen den 1:e oktober 2010

Tematräff om ”Hållbara framtidsbilder”
Det är lätt att se vad som har gått snett och vad som är på väg åt fel håll i hållbar mening. Men ibland kan det vara bra att vi föreställer oss hur den hållbara framtiden ser ut.

Var med på en träff för reflektion och samtal med fokus på hur det kan se ut i en önskvärd framtiden. Kort inledning av Fredrik Warberg från Tidsverkstaden som också är träffledare.

Tid: 18:00 -20:30

Plats:  Karl Gustavsgatan 15. Göteborg (Studieförbundet Vuxenskolans lokal)

Kostnad: Gratis.

Föranmälan krävs, antalet platser är begränsat av utrymmesskäl. Anmäl digvi mail här.  Eller på facebook här.

Se även http://timeshifters.wordpress.com/

Gävle – 12 oktober – En hållbar framtid?

Publicerad torsdagen den 8:e juli 2010

Hur ser den hållbara framtiden ut?

Ingen vet hur framtiden blir.  Fredrik Warberg från Tidsverkstaden berättar utifrån scenarier om livsstilsförändringar och hållbar livskvalitet. Vad är det som präglar den nya tidsandan?Hur ser våra konsumtionsmönster ut? Vilka innovationer och politiska beslut harunderlättat förändringen? Hur har förskjutningar i värderingar blivit möjliga? I SV ARENA ställs frågan om vi behöver ändra vår livsstil för att nå hållbar utveckling eller är det ok att leva som nu?

Tid: tisdag den 12 oktober

Plats: Musikhuset/Sjömanskyrkan, vid järnvägsstationen i Gävle

Samtalsledare är Bodil Dürebrandt, hållbarhetsutvecklare i Gävle kommun

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.

Mer information finns här

Detta är ett arrangemang inom ramen för SV Arena som  är en levande mötesplats där Studieförbundet Vuxenskolan runt om i landet erbjuder spännande dialog, samtal och intressanta reflektioner i aktuella frågor från såväl lokala som nationella/internationella perspektiv

Karlshamn 23 september – En hållbar framtid?

Publicerad torsdagen den 8:e juli 2010

Hur ser den hållbara framtiden ut?

Ingen vet hur framtiden blir.  Fredrik Warberg från Tidsverkstaden berättar utifrån scenarier om livsstilsförändringar och hållbar livskvalitet. Vad är det som präglar den nya tidsandan?Hur ser våra konsumtionsmönster ut? Vilka innovationer och politiska beslut harunderlättat förändringen? Hur har förskjutningar i värderingar blivit möjliga? I SV ARENA ställs frågan om vi behöver ändra vår livsstil för att nå hållbar utveckling eller är det ok att leva som nu?

Tid: torsdag den 23 september

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.

Mer information finns här

Detta är ett arrangemang inom ramen för SV Arena som  är en levande mötesplats där Studieförbundet Vuxenskolan runt om i landet erbjuder spännande dialog, samtal och intressanta reflektioner i aktuella frågor från såväl lokala som nationella/internationella perspektiv

Göteborg 22 september – Leva Livet

Publicerad torsdagen den 8:e juli 2010

Ett föredrag om hållbar livskvalitet med Fredrik Warberg från Tidsverkstaden.

Tid: 22 september, kl. 18:00 – 19:30

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

Övrigt: ingen föranmälan, begränsat antal platser

Arrangör: projektet Leva Livet (ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Familjebostäder)

Norrtälje 15 september – En hållbar framtid?

Publicerad torsdagen den 8:e juli 2010

Hur ser den hållbara framtiden ut? Ingen vet hur framtiden blir. Fredrik Warberg berättar utifrån scenarier om livsstilsförändringar och hållbar livskvalitet. Vad är det som präglar den nya tidsandan? Hur ser våra konsumtionsmönster ut? Vilka innovationer och politiska beslut har underlättat förändringen? Hur har förskjutningar i värderingar blivit möjliga?

Detta är ett arrangemang inom ramen för SV Arena som  är en levande mötesplats där Studieförbundet Vuxenskolan runt om i landet erbjuder spännande dialog, samtal och intressanta reflektioner i aktuella frågor från såväl lokala som nationella/internationella perspektiv

Plats: Estuna Bygdegård

Tid: Onsdagen 15 september kl 18.30.

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.

Mer information finns här

Helsingborg 9 september – Tid och Balans

Publicerad torsdagen den 8:e juli 2010

Fredrik Warberg föreläser under rubriken ”Tid och balans” i samband med Chefsdagarna i Helsingborg.

Tid: 9 september 2010, kl. 10:45 – 11:55

Plats: Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg

Arrangör: Svensk Chefsförening

All information om Chefsdagarna finns här

Göteborg 8 april – Lyckligare liv?

Publicerad måndagen den 22:e februari 2010

Lyckligare liv
Möt moralfilosofen och forskaren Bengt Brülde och hör honom diskutera kring lycka, mening och moral.
Torsdag den 8 april 18.30 – 20.00
House of Win-Win, Tredje Långgatan 13 B, Göteborg

Kostnadsfritt.

Arrangör: Camino Magasin.

6 – 8 april – Kurs i Verkstadsmetoden

Publicerad lördagen den 20:e februari 2010

Ett tillfälle för dig som jobbar med – eller vill jobba med – utveckling grupper och människor. Vidga din verktygslåda med en enkel och givande metod för konkret och konstruktivt förbättringsarbete.

Välkommen till Verkstadsledarutbildning 6-8 april 2010 på Kärlingesunds gård i Bohuslän. Inbjudan finner du här.

Göteborg 24 mars – Björn Forsberg om tillväxt

Publicerad söndagen den 14:e februari 2010

Föreläsning med Björn Forsberg som är statsvetare och omställningsforskare, bosatt i Umeå.

Temat för föreläsningen är ”Tillväxtens sista dagar – om tillväxten är problemet, vad är då lösningen?”

Sedan 1993 har Björn Forsberg forskat om lokal omställning för hållbar utveckling – och med kritiskt fokus på dagens tillväxtpolitik. Han har skrivit boken ”Tillväxtens sista dagar – miljökamp om världsbilder”och arbetar nu med uppföljaren.

Tid  och plats: 24 mars 2010, kl. 18:00 – 19:30. Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg.

Fritt inträde.

Arrangör: Ekocentrum i samarbete med Omställning Göteborg.

Lerum 18 mars – Konsumtion och hållbarhet

Publicerad fredagen den 12:e februari 2010

Fredrik Warberg från Tidsverkstaden föreläser om konsumtion och hållbar livskvalitet.

19:00 – 20:00 sedan samtal till 21:00

Gymnasieskolans gradängsal (byggnad Granen)

Filosofiska rummet – inom ramen för vårens tema "Dröm och verklighet"

Arrangör: Aktiva Seniorer och SV.

Göteborg 2 mars – föredrag om att växla ner

Publicerad onsdagen den 4:e november 2009

Föreläsning med Fredrik Warberg från Tidsverkstaden.

Tisdag den 2 mars kl. 18:30 – 21:00

Redbergsteatern, Örngatan, Göteborg

Anmälan och mer information: aks@sv.se

Fjällbacka 15 februari – Tid till en värdefull vardag?

Publicerad tisdagen den 3:e november 2009

Tid till en värdefull vardag –  ett föredrag om hålbar livskvalitet.

Fredrik Warberg från Tidsverkstaden föreläser.

Ett arrangemang inom ramen för Kropp & Själ på Fjällbacka bibliotek

Plats: Fjällbacka bibliotek, ”Röda rummet”, Nestorsvägen 2, Fjällbacka

Tid: måndagen den 15 februari kl. 18- 21 

Fri entré.

Ingen anmälan.

 

Göteborg 19 januari – Tidsverkstad i Göteborg startar

Publicerad måndagen den 2:e november 2009

En Tidsverkstad är ett forum för reflektion och samtal om hur vi kan använda vår tid och ork på ett sätt som ger ett hållbart välbefinnande i våra vardags- och arbetsliv.

Vi kommer att genomföra flera Tidsverkstäder under våren 2010. Den första börjar tisdagen den 19 januari kl. 17:00 och omfattar totat 3 träffar á 3 timmar.

Tidsverkstaden är öppen för alla som vill ha tillfälle till fokuserad eftertanke, utveckling av perspektiv samt utforskning av det egna handlingsutrymmet för förbättringar.

Träffarna hålls på Lusthuset, Södra Larmgatan 6, Göteborg. Deltagaravgiften är 900:- inklusive moms om du betalar som privatperson och 1.500:- exklusive moms om din arbetsgivare / ditt företag betalar.

Om du vill vara med men inte kan den 19 januari, meddela oss vilka tider som kan passa dig.

För mer information och anmälan kontakta Fredrik Warberg som leder denna Tidsverkstad.

Göteborg 26 november – Room for reflection

Publicerad söndagen den 1:e november 2009

Ett arrangemang av  ekwing & ekwing ab  – Lena & Stefan Ekwing inom ramen för deras kvällsträffar "Ekwing Evenings".

"Den 26 november ger vi utrymme för reflektion och samtal om förutsättningar för välbefinnande i vår tid. Samtalsledare för kvällen är Fredrik Warberg som driver Tidsverkstaden och har skrivit boken "Rik på riktigt" tillsammans med forskaren Jörgen Larsson.

Träffen kommer att kretsa kring förnöjsamhet och andra alternativa förhållningssätt till tillvaron.

Välkommen till Room for Reflection i Pustervikshuset vid Järntorget
Norra Allégatan 1, Göteborg

Torsdag den 26 november kl. 18.30 – 21.30

Kostnaden är 150 kr per person och då ingår en enkel ostbuffé, kaffe & the och ett glas vin om så önskas.

Antalet deltagare är max 16 personer.

Anmäl dig via mail till Stefan Ekwing så snart som möjlig eller via telefon 070-561 25 31. Ta gärna med dig en god vän eller din partner.

Välkommen
Lena & Stefan Ekwing"

Inbjudan i pdf-format hittar du här.

Vänersborg 18 november – Om downshifting

Publicerad torsdagen den 15:e oktober 2009

Downshifting – en väg till hållbar livskvalitet?
Föredrag med Fredrik Warberg, Tidsverkstaden

Onsdag 18 november klockan 18.00 – 21:00

Vänersborgs bibliotek, Köpmansgatan 1.

Fri entré.

Arrangemang: bibliotekets avdelning Kropp & Själ Träffpunkt – ett samarbete mellan Vänersborgs kommuns bibliotek och folkhälsosamordnare, Regionbiblioteket i Västra Götaland, Västra Götalands Bildningsförbund samt olika lokalt verksamma studieförbund. Mer information finns här

Lite om innehållet:
Fredrik Warberg, en av författarna till boken Rik på riktigt, föreläser om bland annat ekorrhjulets mekanismer, konsumtion, tidspress och vardagens kvalitet. Fredrik vill få oss att reflektera över vår vardag och stimulera oss till medvetna val, som i sin tur leder till ökad livskvalitet. Hur är vår syn egentligen på tid, materiella tillgångar och relationer?

 

 

Sollefteå 3 november – föreläsning Rik på riktigt

Publicerad torsdagen den 15:e oktober 2009

Rik på riktigt –  ett föredrag om hållbar livskvalitet med Fredrik Warberg från Föreningen Tidsverkstaden i Göteborg.

Tider:
3 november 2009. Välkommen på någon av alternativa tider:
– 13.00–16.00, eller
– 18.30–21.30

Plats:
Sollefteå församlingsgård

Arrangör:
Svenska Kyrkan Sollefteå-Boteå

Fri entré men föranmälan till:
Pastorsexpeditionen: 0620-835 00 eller Elisabet Norén: 070-311 404

Några rader om innehållet:
Våra liv består mest av vardag. Om vi lyckas fylla vardagen med tillräckligt av det som är verkligt väsentligt för oss, så har vi goda möjligheter att känna oss rika på riktigt. Vägen dit går via träning i vardagens femkamp, aktiva val av förhållningssätt samt medveten användning av det egna handlingsutrymmet. I alla fall enligt Fredrik Warberg från Föreningen Tidsverkstaden som tar oss med på några timmars utforskning av vardagens värden och möjligheter.

Ekerö 25 oktober – Introduktion ”Leva Enkelt”

Publicerad tisdagen den 13:e oktober 2009

Leva Enkelt 

   Introduktion till vårens verkstad i frivillig enkelhet.
 
   Arrangör: Stora Famnen / Rosenhills Trädgårdar
 
   Vi träffas 25/10 kl 17 i växthuset på Rosenhills Trädgård på Ekerö.
   Gunilla Boivie m fl. berättar.
 
   Kostnadsfritt.
 
   Fika finns i cafeet.
 
   Föranmälan till Gunilla Boivie 
 
   www.storafamnen.nu  
 
 

Landvetter 20 oktober – föreläsning Rik på riktigt

Publicerad måndagen den 12:e oktober 2009

I föreläsningsserien "Livsnära" pratar Fredrik Warberg från Föreningen Tidsverkstaden under rubriken "Rik på riktigt" 

Plats: Landvetter Församlingshem

Tid: 19:00-21:00

Ingen anmälan. Fri entré.

Arrangörer: Landvetter församling i samarbete med Sensus och PÅängen Viktiga Vuxna

Mölnlycke 13 oktober – föreläsning

Publicerad måndagen den 15:e juni 2009

"Rik på riktigt" – Fredrik Warberg om hållbar livskvalitet.

Kulturhuset, Mölnlycke

Information och anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, Bollbygd/Härryda, LenaDavidsson@sv.se

Partille 12 oktober – föreläsning

Publicerad måndagen den 15:e juni 2009

"Rik på riktigt" – Fredrik Warberg om hållbar livskvalitet.

Tid: 18:30 – 21:30

Plats: Kulturum, Partille

Information och anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, Partille sanela.omanovic@sv.se

Tranemo 7 oktober – föreläsning

Publicerad måndagen den 15:e juni 2009

"Rik på riktigt" – föreläsning om hållbar livskvalitet med Fredrik Warberg 

Biblioteket, Tranemo

Information och anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, janet.jansson@sv.se

Utbildning i Verkstadsmetoden 5-7 maj 2009

Publicerad söndagen den 30:e november 2008

Ett tillfälle för dig som söker enkla men givande verktyg att använda i arbete med  grupper. Vidga din verktygslåda med Verkstadsmetoden – för konkret förbättringsarbete och meningsfulla möten.

Välkommen till Verkstadsledarutbildning 5 -7  maj 2009  på Kärlingesunds gård i Bohuslän. En uppföljningsdag 6 månader efter kursen ingår också.

Inbjudan finns här

Utbildningen ger dig möjlighet och rättighet att fritt använda Verkstadsmetoden och det material som ingår. Du får kalla det för vad du vill och vi uppmuntrar dig att anpassa och vidareutveckla hur du vill så att metoden blir din egen. Under utbildningsdagarna går vi också igenom andra metoder och övningar som är bra komplement till Verkstadsmetoden.

Verkstadsmetoden är utarbetad för enkel, handfast och verksam utveckling av vardagssituationen i olika slags grupper. Innehållet blir det som gruppen väljer. Själva arbetssättet bidrar till utveckling av gruppens förmåga att kommunicera och stimulerar dessutom handlingskraft och konstruktiva förhållningssätt. Till nytta för de enskilda deltagarna, för gruppen, för den verksamhet som deltagarna är en del av och för de som den verksamheten finns till för.

En förteckning över tidigare utbildade Verkstadsledare finns här

Partille 30 mars – föreläsning ”Rik på Riktigt”

Publicerad lördagen den 1:e november 2008

Rik på riktigt – föreläsning i Partille med Fredrik Warberg från Tidsverkstaden
Partille Kulturum, Hörsalen
Måndag 30 mars Kl.18.30-21.30.
Entré 80:-
Obligatorisk föranmälan www.sv.se/partille eller 031-26 55 70.

Göteborg 21 mars – föredrag

Publicerad torsdagen den 30:e oktober 2008

VISIONER, VERKLIGHET OCH LIVETS VÄGVAL
– tankar om hållbarhet i vardagen

Ett föredrag med
Lucia F Severed, KKiKK och
Fredrik Warberg, Tidsverkstaden

Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen
Tid: Lördag 21 mars kl 14.30 – 17.00
Inträde: 100 kr (betalas vid entrén)
Ingen föranmälan
Arrangör: PsykosyntesInstitutet i Göteborg
                  www.psinst.se; tel 031-779 78 68

Inbjudan finns här

Göteborg 5 mars – föreläsning

Publicerad måndagen den 20:e oktober 2008

Göteborg 5 mars 2009 kl 18:30-21:15 

Fredrik Warberg föreläser om livskvalitet under rubriken "Rik på riktigt".

Redbergsteatern, Örngatan 6, Göteborg.

Entré: 80:-

Information och anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan aks@sv.se eller telefon 031-707 18 06

Öppen Verkstad i Göteborg med start i mars

Publicerad onsdagen den 15:e oktober 2008

Vi bjuder in till två olika öppna Verkstäder i Göteborg under våren. I en öppen Verkstad träffas en mindre grupp (4-6) människor från olika arbetsplatser. Verkstaden är ett forum för samtal och utveckling av nya perspektiv och handlingsalternativ i arbetet.

En Verkstad omfattar 3 träffar om 3 timmar. Möjlighet till fortsättning finns om så önskas. I samband med anmälan får deltagare ett mail med några frågor, bland annat om önskade teman. Verkstäderna startar i mars 2009. Mer specifika tider överenskoms bland anmälda i respektive grupp.

Verkstad 1 – Hållbar arbetslivskvalitet
För medarbetare som vill ägna tid till koncentration på att förbättra sin arbetssituation och öka förutsättningarna att utveckla en hållbar arbetslivskvalitet. Deltagaravgift:  3.000:- exklusive moms betalas av arbetsgivaren.

Verkstad 2 – Drivande befattning
Ett forum för reflektion och utvecklande samtal för människor med ledande eller annan drivande befattning (samordnare, projektledare eller ansvar för särskilt område). Deltagaravgift: 3.000:- exklusive  moms betalas av arbetsgivaren.

Verkstäderna hålls på Lusthuset, Södra Larmgatan 6, Göteborg. För mer information och anmälan, kontakta Fredrik Warberg som också håller i Verkstäderna.

 

 

Verkstadsledarutbildning 12-14 november 2008

Publicerad tisdagen den 10:e juni 2008

Ett tillfälle för dig som jobbar med – eller vill jobba med – utveckling av grupper. Vidga din verktygslåda med en enkel och givande metod för förbättringsarbete i grupper. Välkommen till Verkstadsledarutbildning 12-14 november på Kärlingesunds gård i Bohuslän. .

Inbjudan finns här

Inbjudan riktar sig till dig som söker enkla men givande verktyg att använda i arbete med utveckling av grupper. Kanske jobbar du med personalutveckling, utbildning eller förebyggande av ohälsa. Eller så vill du göra det framöver.

Utbildningen ger dig möjlighet och rättighet att fritt använda Verkstadsmetoden och det material som ingår. Du får kalla det för vad du vill och vi uppmuntrar dig att ändra och utveckla hur du vill så att metod och material blir ditt eget. Under utbildningsdagarna går vi också igenom andra metoder och övningar som är bra komplement till Verkstadsmetoden.

Verkstadsmetoden är utarbetad för enkel, handfast och verksam utveckling av vardagssituationen i olika slags grupper. Innehållet blir det som gruppen väljer. Själva arbetssättet bidrar till utveckling av gruppens förmåga att kommunicera och stimulerar dessutom konstruktiv handlingskraft. Till nytta för de enskilda deltagarna, för gruppen, för den verksamhet som deltagarna är en del av och för de som den verksamheten finns till för.

Ett informationsblad om Verkstadsmetoden finns här

En lista över redan utbildade Verkstadsledare finns här

16 oktober – Föreläsning i Varberg

Publicerad lördagen den 7:e juni 2008

Rik på riktigt – ett föredrag om livskvalitet.

Föreläsare: Fredrik Warberg, Föreningen Tidsverkstaden

Tid: 18:30 – 21:00

Plats: Café Campus, Campus i Varberg

Fritt inträde

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Anmälan: tel: 0340-194 98 eller e-post varberg@sv.se

Information: www.sv.se/varberg

14 oktober – Föreläsning i Falkenberg

Publicerad lördagen den 7:e juni 2008

"Rik på riktigt – en föreläsning om livskvalitet", Fredrik Warberg, Föreningen Tidsverkstaden

Tid: 19:00 – 21:30

Plats: Falkenbergs gymnasieskolas aula

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Anmälan och information: tel: 0346-800 15 eller e-post falkenberg@sv.se

13 oktober – Föreläsning i Halmstad

Publicerad lördagen den 7:e juni 2008

"Rik på riktigt – en föreläsning om livskvalitet", Fredrik Warberg, Föreningen Tidsverkstaden

Tid: 18:30 – 21:00

Plats: Esaias Thorén-salen på Halmstad teater

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Anmälan och information: tel: 035-10 93 40 eller e-post halmstad@sv.se

11 oktober – föreläsning i Bromma

Publicerad fredagen den 6:e juni 2008

"Rik på riktigt – en föreläsning om livskvalitet", Fredrik Warberg, Föreningen Tidsverkstaden

Arrangör: Brommadialogen

Information om tid och plats m.m kommer så småningom.

9 oktober – föreläsning i Karlskoga

Publicerad torsdagen den 5:e juni 2008

"Rik på riktigt – en föreläsning om livskvalitet", Fredrik Warberg, Föreningen Tidsverkstaden

Plats: Karlskoga Folkhögskola

Uppvärmning med musik från 17:30. Föreläsning 18:30 – c:a 21:15

Entréavgift "efter förmåga".  Ekologisk fika till självkostnadspris.

Arrangör: Miljöpartiet

 

6 oktober – föreläsning i Lindome

Publicerad onsdagen den 4:e juni 2008

"Rik på riktigt – en föreläsning om livskvalitet", Fredrik Warberg, Föreningen Tidsverkstaden

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan, Mölndal

Tid: 18:30 – 21:00

Plats: Lindome bibliotek

Anmälan och information: tel. 031-87 47 46 eller e-post molndal@sv.se

2 oktober – föreläsning i Göteborg

Publicerad tisdagen den 3:e juni 2008

"Rik på riktigt – en föreläsning om livskvalitet", Fredrik Warberg, Föreningen Tidsverkstaden

Tid: 18:30 – 21:15

Plats: Redbergsteatern, Örngatan (vid Redbergsplatsen), Göteborg

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Senare under hösten hålls 3 work-shops på utvalda teman ur  föreläsningen.

Anmälan och information om entréavgift m.m: Tel: 031-707 18 06 eller e-post aks@sv.se

1 oktober – föreläsning i Borås

Publicerad måndagen den 2:e juni 2008

"Rik på riktigt – en föreläsning om livskvalitet", Fredrik Warberg, Föreningen Tidsverkstaden

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Anmälan och information om tid, plats och entréavgift: Tel: 033-415199 eller e-post sjuharad@sv.se

 

23 – 25 september – Paddlande Tidsverkstad

Publicerad söndagen den 1:e juni 2008

Om du själv, någon du känner eller kanske din arbetsgrupp……
…. behöver stanna upp, komma bort, tänka till, känna efter och samla kraft
…. söker ett tillfälle med tid och ro för att reflektera över vardagen
…. tycker om havet och gillar att (eller vill kunna) paddla havskajak
…. har en framsynt arbetsgivare som ser fördelarna med personlig kompetensutveckling
…. inte har något inbokat tisdag till torsdag vecka 39
…. vill förbättra vardagen och grunda en hållbar livskvalitet
 
…. då har vi ett förslag och bjuder in till den 8:e Paddlande Tidsverkstaden. Lär mer i inbjudan som finns här
Tid:       23 – 25 september 2008
Plats:   skyddade bohuslänska vatten runt Bassholmen och Flatön
Pris:     beror på om arbetsgivare eller du själv betalar ("stipendiatplats" finns också) eller om ni är en grupp

Utdrag ut inbjudan:
Under tre dagar i september paddlar vi kajak i vattnen kring Bassholmen, Flatön och Skaftö. Dagarna ger dig en härlig naturupplevelse, tid och ro till eftertanke, nya bekantskaper, samt goda möjligheter att tänka nya tankar och samla handlingskraft. Du får tillfälle att både paddla havskajak och hitta egna vägar till hur du kan öka din livskvalitet. Du får också lära känna en särskild samtalsform som garanterar respektfulla samtal och ger träning i lyssnande. Allt till glädje och nytta för dig själv, dina nära, arbetskamrater och andra i din omgivning.

Distansen till vardagen är påtaglig. Rörelsen stimulerar tankarna. Stundtals paddlar du i tysthet med en fråga att fundera på, för att sedan vila, paddla vidare och småsnacka med någon annan. Vi gör strandhugg för fika, lunch och samtal om vardagens väsentligheter. Kvällarna fylls av omsorgsfullt lagad mat, spåning av idéer och mer samtal.

Reträtt för och med kvinnor på Åstol 10-12 april

Publicerad tisdagen den 12:e februari 2008

Två dagars reträtt på en bohusländsk ö för att njuta, vidga perspektiv och ladda batterier. För kvinnor och med kvinnor. Annelie Nilsson och Marie Törnqvist arrangerar och leder dagarna. Läs mer här

Kalmar 4 mars – om tidspress och nerväxling

Publicerad tisdagen den 12:e februari 2008

Ur arrangörens inbjudan
Den 4 mars bjuder vi in till ett spännande dialogforum om tid! Fredrik Warberg från Föreningen Tidsverkstaden i Göteborg kommer att prata om tidspress, ekorrhjulets mekanismer, konsumism och dess följder för vår vardag och planeten.

Arrangemanget är en del av projektet Klimatpiloterna i Kalmar. Klimatpiloterna kommer under kvällen att få sin femte utmaning kopplat till just tid.

Välkomna!

Tid: 18:30-21:00, tisdagen den 4 mars
Plats: Experimentlabbet, Esplanaden 20, Kalmar

www.klimatpiloterna.se

 

Göteborg 28 februari 2008 – föreläsning och fika

Publicerad måndagen den 11:e februari 2008

Göteborg 26 februari 2008 kl 19:00-20:45

Fredrik Warberg pratar om vardagsvärden under rubriken "Rik på riktigt".

Växthuset, som finns i Högsbo kyrkas församlingshem, Bankogatan 61, Göteborg.

Ingen föranmälan. Öppet från 18:00 för de som vill fika innan föredraget börjar.

6 mars arrangerar Växthuset en Workshop med smågrupper för samtal om tankar kring tankars makt och livsval och prioriteringar utifrån Anette Utterbäcks (föredrag 21 februari på Växthuset) och Fredrik Warbergs föredrag.

Mer information om Växthuset  här.

Göteborg 26 februari 2008 – RIK PÅ RIKTIGT

Publicerad måndagen den 11:e februari 2008

Göteborg 26 februari 2008 kl 18:30-21:15 

Fredrik Warberg föreläser om livskvalitet under rubriken "Rik på riktigt".

Redbergsteatern, Örngatan 6, Göteborg.

Entré: 70:-

Information och anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan aks@sv.se eller telefon 031-707 18 06

Göteborg 5 april (och 4 april) – Camino Venue

Publicerad måndagen den 11:e februari 2008

I samband med magasinet Caminos andra ”Venue” den 5 april pratar Fredrik Warberg från Tidsverkstaden en stund om Hållbar Livskvalitet.

Fredag den 4 april är det en ”hållbar företagsdag” med fokus på tidspress och då pratar Fredrik om möjligheterna till Hållbar Livskvalitet genom att motverka tidspress, ifrågasätta ekorrhjulets mekanismer och växla ner.

Stockholm 20 februari 2008 – RIK PÅ RIKTIGT

Publicerad måndagen den 11:e februari 2008

Stockholm, Hantverkargatan 12 (Kungsholmen) 20 februari 2008 kl 18:30-21:30

Fredrik Warberg från Tidsverkstaden föreläser om livskvalitet under rubriken "Rik på riktigt".

OBS! Begränsat antal platser. Information och anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan, kungsholmen@sv.se eller telefon 08-693 03 90.

Stenungsund 3 april – föreläsning med musik

Publicerad söndagen den 10:e februari 2008

Kulturhuset i Stenungsund den 3 april 2008, kl 18:30 – 21:30.

Föreläsning och musik på temat hållbar livskvalitet. Fredrik Warberg pratar under rubriken "Rik på riktigt" varvat med musik av Christine Hellqvist och Simon Ljungman på temat "Planeten och vi människor".

Ingen föranmälan. Entré 50:-

Arrangör: Folkhäslorådet, Kulturhuset och Studieförbundet Vuxenskolan

Skövde 29 januari 2008 – RIK PÅ RIKTIGT

Publicerad måndagen den 26:e november 2007

Skövde 29 januari 2008 kl 18:30-21:30 

Fredrik Warberg föreläser om livskvalitet under rubriken "Rik på riktigt".

Kårhuset i Bolognerskogen. Entré 100 kr.

Information och anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, skovde@sv.se eller telefon 0500-48 26 60.

Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress