Till Startsidan

Hållbar utveckling

Tidsverkstadens syfte är att bidra till en hållbar och mer mänsklig samhällsutveckling. Under menyerna till vänster ger vi exempel på vad vi gör för att bidra, samt lite annat.

FN:s 17 globala mål är sedan 2015 den brett förankrade vägvisare som anger huvudriktning för hållbar utveckling . Om vi ska lyckas närma oss dessa mål behövs enligt vår uppfattning en politik som siktar på BNV ( Befolkningens och Naturens Välbefinnande) istället för BNP, livsstilsförändringar i rika länder, en mer rättvis resursfördelning, fattigdomsbekämpning, fred, massiv teknisk utveckling, samt nytänkande när det gäller ekonomiska system och mekanismer.

Men vad kan vi vanliga människor göra för att bidra till alla nödvändiga förändringar? En hel del. Både direkt och indirekt. Vi kan engagera oss i samhällsdebatten. Vi kan peppa och rösta på politiker som driver på för hållbarhet. Vi kan bidra genom små och stora förändringar i våra egna vardagsliv.  Vi kan påverka andra i vår omgivning.  Vi behöver inte sänka vår livskvalitet, men vi i Sverige och andra liknande länder behöver ändra vår livsstil för den är inte rättvis och inte hållbar. Vi tror att vi till och med kan öka vår livskvalitet genom att leva mer hållbart, inte bara på lång sikt (vilket de flesta är överens om) utan även i kortare perspektiv.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress