Till Startsidan

Om Tidsverkstaden

Föreningen Tidsverkstadens syfte är att bidra till en hållbar och mer mänsklig utveckling. Det finns många sätt att göra detta. Det sätt vi valt är att stimulera till reflektion om vad som ger en hållbar livskvalitet, en hållbar arbetssituation och en hållbar utveckling, samt att uppmuntra till förbättringar i den riktningen.

Sammanfattningsvis handlar vår verksamhet om att:

– Utveckla och sprida tankar och idéer samt driva projekt i riktning mot en mer mänsklig och hållbar samhällsutveckling.

– Medverka i och arrangera aktiviteter samt utveckla verktyg för förbättring av människors möjligheter att utveckla en hållbar livskvalitet.

– Designa och leda utvecklingsaktiviteter och projekt för konstruktiv utveckling av arbetsgrupper och verksamheter inom den gemensamma sektorn och för ideella organisationer.

Vår övertygelse är att väl reflekterade och därför mer medvetna val leder till förbättring av vår individuella livskvalitet, stärker medarbetarskap och ökar förutsättningarna för en mer mänsklig och hållbar samhällsutveckling i bredare mening.

Vi tror nämligen att människor med tillräckligt god livskvalitet fungerar bättre både för sig själva, sin nära och sin fjärran omgivning. Människor med hyfsad livskvalitet verkar ha mer ork, tid och utrymme för empati och kraft till engagemang i frågor som är större än dem själva – till exempel genom att aktivt försöka förbättra i sin nära omgivning, på sin arbetsplats, i lokalsamhället eller på global nivå. Och när vi aktiv använder vårt handlingsutrymme för att förbättra för oss själva och andra mår vi bättre med oss själva. Dessutom blir det bättre.

Det är i alla fall därför vi håller på med det vi gör …

Tidsverkstaden är förresten inte knuten till eller beroende av några som helst religiösa, ideologiska eller politiska sammanhang eller organisationer.

Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress