Till Startsidan

Reflektera

Ibland behöver vi stanna upp för att kunna komma vidare. Tänka och känna efter hur det är och hur vi kan skapa en hållbar eller ännu bättre tillvaro.

För många är det svårt att ta sig tid, utrymme och tillfälle till att reflektera.  Men, som någon sa:

      ”Om vi inte använder tid till att reflektera, har vi snart ingen tid alls”

Det kan vara nödvändigt att investera lite tid för att framöver få tillräcklig tid till det som är verkligt viktigt. Men det är inte alltid så lätt att komma igång. Och vad ska vi reflektera över? Ibland behövers lite stimulans för att sätta igång och en ända att börja reflektera i.

I det här avsnittet på hemsidan erbjuder vi lite olika slags stimulans för riktad reflektion – texter om olika teman, läs- och filmtips, frågor, självtest med mera.

Reflektion är en viktig förutsättning för medveten utveckling av såväl personlig livskvalitet som förbättring av verksamheter och byggande av en hållbar samhällsutveckling. Utan reflektion är det svårt att göra medvetna val. Medvetna val kräver att vi har tänkt efter, känt efter, vägt, vänt och vridit på det valet gäller. Och nu tänker vi inte på val av mobiloperatör utan på mer väsentliga ingredienser i vardags- och arbetslivet.

Regelbunden reflektion gör det lättare att upptäcka och tidigt agera på svaga signaler både i vardagen och världen. Det behöver inte vara så avancerat – reflektion handlar ju egentligen bara om att stanna upp ibland för tänka efter och känna efter vad som är bra, vad som behöver bli bättre, vad som känns rätt och vad som känns fel.

Reflektion innebär också att prata med andra – att spegla våra tankar och upplevelser i andra människors tankar och upplevelser. Om det är något vi människor har gemensamt så är det att vi har en vardag som vi vill ska vara värdefull. Använd därför gärna det som finns här till att ta initiativ till samtal med människor i din omgivning. Vill du göra det strukturerat och regelbundet, så kan du utforska sidan Starta verkstad .


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress