Till Startsidan

Fackböcker

VÄRDEN – Franceso Alberoni
23 korta etiska betraktelser av fenomen i tidsandan, samt inblickar i en möjlig framtid.

TOMHETENS TRIUMF –  Mats Alvesson
Uppfriskande och substansfyllt ifrågasättande av etablerade men uppblåsta och innehållslösa begrepp, vackra ord och ”sanningar”. Bl.a. om ekonomisk tillväxt, ökad konsumtion och det goda livet. Mats är professor i företgasekonomi och doktor i psykologi.

THE CIRCLE OF SIMPLICITY – Cecile Andrews
Amerikansk bok som inspirerat till utvecklingen av samtalsträffarna SVs Tidsverkstad. Boken beskriver livsstilen ”frivillig enkelhet”. Svensk sammanfattning finns att ladda hem här.

WHAT COLOR IS YOUR PARACHUTE? Richard N Bolles
Om du inte riktigt vet vad du ska jobba med härnäst, så får du här ett gediget utveckingsprogram att bita i. Inte för inte är denna den riktiga rökar-bestsellern i genren ”vad-ska-jag-jobba-med-litteratur”.

VILL HA MER – Katarina Bjärvall
Om konsumtionens konsekvenser – för oss individer och omgivningen

STATUSSTRESS – Alain de Botton
Insiktsfullt om att det är vårt behov av kärlek som tar sig uttryck i den stressiga  jakten på status och därmed tillhörande prylar.

BRÄNN INTE UT DIG – Barbro Bronsberg (nya upplagan)
Visar hur lätt och vanligt det är att hamna i eller nära utbrändhet. Många bra tips.

LYCKA OCH LIDANDE – BEGREPP, METOD, FÖRKLARING – Bengt Brülde
Sammanfattning av lyckoforskningen till och med 2007.

KÄRLEKSRELATIONEN – Tomas Böhm
En utmärkt bok om parförhållanden som är en sammanställning av Böhms tidigare böcker Efter förälskelsen, Om otrohet och Ska du säga.

FLOW – DEN OPTIMALA UPPLEVELSENS PSYKOLOGI – Mihály Csíkszentmihályi
Många viktiga tankar från mannen som myntade begreppet flow och vars namn är närmast omöjligt att stava korrekt.

FINNA FLOW – DEN VARDAGLIGA ENTUSIASMENS PSYKOLOGI – Mihály Csíkszentmihályi
Om hur vi kan öka upplevelsen av flow till vardags.

ATT LEVA OCH VERKA TILL 100% – Stephan R Covey
Om sju vanor som kan hjälpa oss att få ut det vi verkligen vill av livet.

TIO STEG MOT FRAMTIDEN – Erik Damman
En något ålderstigen bok (1976) om tillståndet i världen och hur det kan förbättras via en handlingsplan i tio steg. Dessvärre och tack och lov minst lika aktuell idag som då (finns endast på välsorterade bibliotek).

YOUR MONEY OR YOUR LIFE – Joe Domingues, Vickie Robin
Amerikansk bästsäljare om hur man kan bli friare i sitt förhållande till pengar och därigenom kunna leva det liv man längtar efter att leva. Svensk sammanfattning finns att ladda hem här.

KONSTEN ATT VARA SNÄLL – Stefan Einhorn
Återupprättar snällheten – delvis genom att visa på egennyttan med att vara snäll. Alla sätt är bra för att öka den samlade snällheten.

LEDARSKAPETS TAO – Lao Tzu tolkad av John Heider
Ohyggligt gammal och poetsikt uttryckt visdom om att leda sitt eget liv och att vara en vis ledare för andra.

SJÄLENS KOD; ATT SÖKA SIN NATUR OCH LIVSUPPGIFT – James Hillman
Psykologi som befriar oss från gamla sanningar som att vi är en predestinerad produkt av vår barndom, alltigenom präglade av våra föräldrar och dömda att bli som de.

EN RIMLIGARE VÄRLD – Sven-Gösta Holst, red.
Antologi som innehåller texter om existentiella frågor, skrivna av kända tänkare som exempelvis Stefan Edman, Thomas Brytting, KG Hammar,  Tommy Hellsten och Sanna Edhin.

TIO TANKAR OM TID – Bodil Jönsson
Millennieskiftets bästsäljare som lanserar en del nya begrepp för hur vi hanterar tiden. Speglar samtidigt situationer vi känner igen, men sällan tänker på. Kan vara värdefull väckarklocka.

DEN ANNORLUNDA PLÅNBOKEN – Bodil Jönsson
Kasettbok som beskriver en annorlunda plånbok med fyra fack som alla innehåler tid. ”Du kan ha din tid till att skaffa pengar, till att ägna dig åt dina medmänniskor, till din omgivning och till ditt inre”.

LYCKOFORMELN – Stefan Klein
Fysiologiska och kemiska orsaker och bakgrunder till vår upplevelse av lycka.

ATT LEVA ETT LIV, INTE VINNA ETT KRIG – Anna Kåver
Kognitiva konklusioner av klass.

KVINNORS VÄGAR UT UR STRESSEN – Marianne Larmén
Särskilt fokus på kvinnors problematik.

DET FINNS ETT HÅL I EKORRHJULET – Kajsa Larsson Berglind
Självhjälpsbok med många användbara tankar.

NÄR HJULEN SNURRAR FÖR FORT: KVINNOR, ARBETE, IDENTITET – Elizabeth Mckenna
Amerikansk bok av en kvinna som lämnar en framgångsrik karriär för ett annat liv.

VÅR TIDS EGOISM – Ursula Nuber
Skarpt skrivet om hur olika sätt att fylla vår tids känsla av tomhet försvårar för nära relationer – inte bara konsumtion och statusjakt som tomhetsfyllare, utan även satsningar på personlig utveckling, terapi och andligt sökande

DEN SMALA VÄGEN + VIDARE PÅ DEN SMALA VÄGEN – M Scott Peck
Två böcker som ger visst stöd till de som vill gå sina egna vägar istället för att följa strömmen. Mycket psykologi och några doser andlighet (författaren är präst).

DEN SVÅRA VÄGEN TILL GEMENSKAP – M Scott Peck
Ytterligare en god bok av M Scott Peck. Bland höjdpunkterna finns en beskrivning av vägen från skengemenskap till äkta gemenskap.

ATT VÄXA GENOM MÖTEN – Kay Pollak
En mycket användbar bok som stimulerar till att prova nya förhållningssätt som kan bidra väsentligt till utveckling av våra relationer, både privat och i arbetslivet.

ATT VÄLJA GLÄDJE – Kay Pollack
Liten bok om hur vi kan välja förhållningssätt för att förbättra vår livskvalitet.

KEYNES BARNBARN – Christer Sanne
Handlar om dagens konsumtion och dess effekter för det hållbara samhället, samt att gamle Keynes förslag om att växla in effektiviteten till mer fritid är den väg vi måste gå för att rädda miljön och därmed våra barnbarns framtid.

HUR SKA VI LEVA – ETIK I EGENNYTTANS TID? – Peter Singer
Ett perspektiv på hur världen ser ut och hur man kan leva ett ”etiskt” liv. En inte speciellt kontroversiell bok av en annars mycket kontroversiell person.

LAGOM ÄR BÄST – Svenska Naturskyddsföreningen
En tänkvärd artikelsamling som ifrågasätter att ”mer alltid är bättre”. Kan beställas via SNFs växel 08-702 650 0 eller hemsida.

FRÅN DYSTOPI TILL EKOEKONOMI – Ingemar Tigerberg
Hoppfullt om möjligheterna att gå från ohållbart till hållbart.

SJÄLVKÄNSLA NU – Mia Törnblom
En bok som kan ge stöd i en av de kanske svåraste grenarna i vardagens femkamp.

MOD ATT MÖTA FÖRÄNDRING – Inga-Lill Valfridsson
Bra läsning för den som vill styra utvecklingen av vardagen själv.

INNER LIFE DESIGN – DIN PERSONLIGA GUIDE I DEN NYA TIDEN – Mats Wallin
Handlar bland annat om våra värderingar och vårt förhållande till tid och pengar. Balansen mellan familjeliv, yrkesmässig utveckling, ekonomi och ansvaret som samhällsmedlem tas också upp.

EN KORTFATTAD HISTORIA OM ALLTING – Ken Wilber
Ett försök att – i all ödmjukhet – förklara hur allting hänger ihop.

BANKRUPTING NATURE – Anders Wijkman och Johan Rockström
Om hur dagens ekonomiska ”logik” hotar människor och natur, samt resonemang om hur ett nytt ekoomiskt tänkande behöver se ut.

JÄMLIKHETSANDEN – Richard Wilkinson och Kate Picket
Belägger med otvetydiga fakta och statistik från 23 av världens rikaste länder att jämlika länder är bättre för alla i en nation – fattiga såväl som rika. Borde vara kurslitteratur i grundskolan för politiker.
Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress