Till Startsidan

Frågor

Frågor fungerar ofta bra som öppning av ingångar till reflektion. Men – om vi ställer för stora frågor riskerar vi att hitta för små eller för generella svar. Om vi till exempel hittat tid och tillfälle att reflektera över något så viktigt, men också så stort och så komplext som ”min livskvalitet” så är det lätt att tankarna går runt som en radar och biter sig fast i något som må vara dagsaktuellt eller lagom bekvämt, men kanske egentligen inte det mest väsentliga att använda surt förvärvad reflektionstid till.

Det kan vara bra att istället bryta ned ”livskvalitet” i mindre frågebitar och reflektera över en bit i taget. Om vi försöker äta en hel elefant på en gång är det lätt att vi storknar.

Så här får du några exempel på någorlunda nedbrutna frågor som du kan använda (förslagsvis en i veckan) när du vill reflektera över din livskvalitet:

Hur upplever jag tiden? I vilka sammanhang använder jag tid till saker som jag själv valt och vill göra? Vad vill jag använda mindre tid till?

 

Vad är jag förnöjsam med i min vardag? Vad uppskattar jag? Vad är tillräckligt bra?

 

Vad längtar jag efter att ha mer av i vardagen? Vad älskar jag att göra? Vad får det att bubbla i mig? Vad engagerar mig och känns verkligt meningsfullt?

 

Hur har min vardag blivit som den blivit? Vilka krafter hos mig och omgivningen har påverkat att jag hamnat där jag hamnat?

 

Vad är bra i min arbetssituation? Vad är mindre bra? Vad är viktigast för att jag ska trivas?

 

Vad är tillräcklig ekonomi för mig?

 

Vilka av mina vardagsutgifter skulle jag kunna minska? Om jag lyckades minska mina totala utgifter med 20 procent, hur skulle jag använda den ökade ekonomiska frihet som detta skulle ge?

 

Vilka tre av mina ägodelar ger mest livskvalitet per krona? Vilka tre ger minst?

 

Vad är bra med de gemenskaper jag ingår i?

 

Vad är bra i mina nära relationer? Vad vill jag ta tag i för att förbättra?

 

Vilka egenskaper och förmågor är jag glad och stolt för att jag har? Vilka av mina brister har jag accepterat och lärt mig leva med? Vilka ska jag utveckla?

 

Vilka krav och förväntningar pressar mig? Varför är det så viktigt att leva upp till dem? Vad är det värsta som kan hända om jag inte gör det? Vad kan vara bra med att inte göra det?

 

I vilka situationer är jag helt närvarande i nuet? Vad hindrar mig från att vara närvarande i andra situationer?

 

Vilka förändringar har jag lyckats genomföra? Vad var det som gjorde att jag lyckades?

 

Vad innebär det för mig att vara framgångsrik, med andra ord: hur ser min egen definition av ordet ut?

Om du gillar att reflektera över denna typ av frågor, varför inte göra det tillsammans med andra. Då får du också höra deras tankar och upplevelser – något som stärker den egen och deras reflektion. Läs mer på sidan Starta verkstad.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress