Till Startsidan

Förnöjsamhet

Det finns fyra vägar att välja då vardagen inte är som vi vill ha den. En väg är att förbanna hur det är – att klaga och gnälla på allt och alla som inte är som vi vill. En annan väg är att försöka förtränga hur det är – sopa det under mattan för att slippa ta tag i det som kan vara jobbigt att förändra. Den tredje vägen är att faktiskt förändra.
Det är lätt att säga, men kan vara krävande och inte heller möjligt i alla livssituationer. Den fjärde vägen är att hitta förnöjsamhet – att vara nöjda med det vi har istället för att ägna energi åt missnöje med sådant vi saknar. Förnöjsamhet ger goda möjligheter för oss att hitta frid i vår vardag.

Många människor har upptäckt att materiell strävan sällan leder till förnöjsamhet, eftersom när ett materiellt mål är nått, så tonar, nästan automatiskt, ytterligare önskningar fram.

Förnöjsamhet handlar om att uppskatta det som är bra. Att uppskatta betyder ”ta upp en skatt”. Skatter är ofta gömda eller nedgrävda så att vi inte ser dem i vardagens brus. Vi har alla våra skatter och denna träff syftar till att hjälpa oss upp-skatta dem genom att ta fram dem i ljuset.

Handen på hjärtat: hur ofta uppskattar du att det kommer rent vatten ur kranen varje gång du vrider på den? Ett sätt att öva upp-skattning är att tänka på alla de som inte har tillgång till det du förhoppningsvis har – bostad, mat varje dag, ett liv i fred, tillgång till mänskliga rättigheter, kanske arbete, kanske någon att älska.

Det finns också faror med förnöjsamhet. Det kan hända att vi blir så duktiga på det att vi accepterar vad som helst. Förnöjsamhet får inte leda till att vi lär oss stå med att bli utnyttjade eller behandlade utan respekt. Då får vi istället välja någon av de andra tre vägarna.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2023 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress