Till Startsidan

Vardagsmakt

Makt finns bara i en begränsad mängd. Om jag ska kunna öka min makt, måste alltså någon eller något minska sin. Men vad är det som utövar makt över våra vardagar?

Vardagsmakt består av två viktiga värden: trygghet och frihet. Vi behöver dem olika grad och blandning beroende av vem vi är och var i livet vi befinner oss. Ibland kan ett motsatsförhållande uppstå mellan trygghet och frihet, som gör att vi måste tumma lite på det ena för att få tillräckligt av det andra. Längtan efter vardagsmakt ligger bakom många av våra strävanden. Strävan efter makt och ekonomisk rikedom bottnar ofta i längtan efter trygghet och frihet. Makt kan ge upplevelsen av kontroll (trygghet) och att kunna göra mer som vi vill (frihet). Mycket pengar kan göra att vi inte behöver oroa oss så mycket (trygghet) och att vi kan göra nästan vad som helst som kostar pengar (frihet). Problemet är att det sällan fungerar så. Med mycket makt och pengar följer ofta oro för att förlora det vi lyckats bygga upp eller en besatthet av att öka ytterligare. Och vips har vardagsmakten gått förlorad. Dessutom kan vi behöva offra mycket vardagsmakt under uppbyggnaden av makt och förmögenhet.

Många av oss erkänner nog helst inte eventuella brister i vardagsmakten. Vi vill helst känna oss – och framstå som – trygga, fria och självständiga individer som inte går i någons ledband och är opåverkade av trender och tryck i tidsandan. Men är vi verkligen så självstyrande? Och vill vi verkligen vara fullt fria och totalt trygga? Ingen människa är ju en ö. Att leva i ett samhälle i socialt samspel med andra innebär att ideliga kompromisser mellan trygghet och frihet behövs och därmed samman- hängande fördelning av makt. Att ha ett jobb med en fast inkomst känns väl tryggt, men kräver normalt att vi villiga att förhandla bort en hel del frihet. Att ha en relation innebär (förhoppningsvis) viss trygghet, men också viss ofrihet som utbyte mot närhet. När ett barn föds, minskar föräldrarnas vardagsmakt – vi kan gå från att vara universums mittpunkt till att bli satelliter som kretsar kring ett nytt centrum fullt av glädje och kärlek, men också oro för allt från kikhosta och tonårsdebuter till yrkesval och framtida försörjning. Det verkar ändå som att många vill ha både relationer, jobb och barn – trots att vardagsmakten kan påverkas menligt. Är det då verkligen så viktigt med vardagsmakt?

Jo, men det finns en avgrundsdjup skillnad mellan de begränsningar av egen makt vi själva väljer och det som pådyvlas utifrån. Att relativt medvetet välja till saker i våra liv för att de ökar värdet i vardagen är en sak. Att bli styrd utifrån är en helt annan.

Vad är det då som påverkar oss utifrån? Det kan vara andra människors uppfattning om oss, normer i den störtflod av budskap som dagligen sköljer över oss och talar om vad som är ett gott liv, värt att sträva efter, hur man bör leva för att vara ”rätt” eller åtminstone ”normal”. Det kan verka bekvämt att okritiskt följa med strömmen och ibland – när något känns lite galet – sucka och säga ”ja, ja, men så ser ju samhället ut idag”.

Alternativt kan vi göra tidsandans krafter synliga och ifrågasätta dem för att minska risken att omedvetet sköljas med av strömmen. Det bästa kan vi göra för att öka vår vardagsmakt är nog att satsa på att bygga självkänsla. Då vi ökar vår egen uppskattning av den vi är minskar beroendet av bekräftelse utifrån och vi vågar vara mer den vi är – vilket i sin tur underlättar nära relationer. Mindre jakt på bekräftelse ökar chansen att hitta ett lagom livstempo, ger oss mer möjlighet att uppleva vår ekonomi som tillräcklig och kanske t o m gör det lättare att hitta en sysselsättning som är verkligt givande.

Lycka till.

Från TidsverkstadsTankar nr 11, 2004


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress