Till Startsidan

För miljö- och hållbarhetsproffs

Vi medverkar i aktiviteter på uppdrag av miljöstrateger, Agenda 21- eller miljösamordnare, miljöutredare, kommunekologer, utvecklingsledare inom hållbar utveckling, miljöplanerare, miljömålssamordnare och miljöchefer (kärt barn har många namn) i kommuner, landsting, regioner och verksamheter. Det kan vara saker som görs för invånare, politiker, medarbetare, projektgrupper, näringsliv eller en blandning. Sammanhanget kan vara aktiviteter som syftar till att stimulera medborgare eller verksamheter till mer hållbara vardagsvanor eller processer för utveckling, samråd, presentation, förankring av nya lokala miljömål och -strategier. Vi kan bidra med föredrag, workshops och utbildningar eller medverka i konferenser och projekt. Några exempel:

– Föredrag som tar tag – exempelvis en framtidsspaning i form av en tillbakablick från en mer hållbar framtid (2025, 30, 40 eller 50) som innehåller en sammanfattning av det hållbara som hänt samt en framgångsanalys. Sedan åter till nutid för diskussion om vad som behöver göras för att närma sig den hållbara framtiden.  Kan lokalanpassas till en specifik kommun eller region. Föredraget kan också utvecklas till en workshop. Läs mer om detta och andra föredrag inom hållbar utveckling här (öppnas i ny flik).

– Workshops som leder till något. När vi utformar och leder workshops har vi tillgång till en välfylld verktygslåda med metoder. Vi kan nästan alltid hitta rätt  sätt att arbeta – anpassat till gruppstorlek och andra förutsättningar. Mer om workshops, verkstäder och andra utvecklingsaktiviteter finns här (i ny flik).

– Seminarier som stimulerar. Vi medverkar gärna som talare i seminarier inom hållbar utveckling, men kan också bidra till att sätta samman och moderera seminarier. Vi har ett utbrett nätverk med duktiga och inspirerande kollegor.

–  Miljöutbildning för verksamheter. Grundläggande eller fördjupande. I samband med miljödiplomering/certifiering eller utan sådant samband. Inom Västra Götaland samarbetar vi med Ekocentrum när det gäller miljöutbildningar.

– Pålästa politiker.Grundläggande intensiv miljöutbildning för politiker.

– Hållbara temadagar för politiker. Ett tillfälle för politiker att under ledning få uppdatera sig och diskutera hållbar utveckling – för att öka möjligheterna till hållbara och medvetna majoritetsbeslut.  I samarbete med Ekocentrum i Göteborg.

Lite mer om utbildningar i hållbarhet finns här (i ny flik).

– Projekt som påverkar. Kan vara av olika slag och för olika grupper. Vi har exempelvis medverkat i 6 olika projekt runt om i landet av typen Klimatpiloterna och gör gärna det igen. Vi är gärna med i designstadiet. Det kan också röra sig om processer där mål eller strategier ska formuleras med hög grad av delaktighet från olika intressenter/stakeholders. Mer om vår möjliga medverkan i projekt finns här och här (ny flik).

– Konferenser som ger konsekvenser. Vi hjälper till att designa, planera och hålla i konferenser  som har en riktning mot en hållbar utveckling. Här finns lite mer om konferenser (öppnas i ny flik).
Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress