Till Startsidan

Föredrag och workshops

Vi håller föredrag samt leder seminarier och workshops om förutsättningarna för en hållbar utveckling. Nedan finns några exempel. Nivå och innehåll kan anpassas till målgruppen är allmänheten, politiker, medarbetare i en verksamhet, människor som arbetar professionellt med hållbar utveckling – eller en blandning. Vi väver gärna in lokala exempel i våra föredrag.

FÖREDRAG – som kan utvecklas till seminarier eller workshops

”En hållbar framtid?” / ”Tillbaka från framtiden” / ”Hållbart (kommun/region) 2030” / ”Hållbar utveckling i backspegeln”
Exempel på presentationstext:
Ingen vet hur framtiden ser ut. Trots det tar Fredrik Warberg från Tidsverkstaden med oss till en mer hållbar framtid. Med hjälp av konkreta exempel och statistik (!) sammanfattas den hållbara utvecklingen sedan 2010 inom områden som klimat/miljö, livskvalitet, konsumtion och ekonomi. Hur lyckades vi med denna omställning? En framgångsanalys visar hur värdeförskjutningen gick till och tar upp exempel på innovationer, forskningsresultat och politiska beslut som haft särskild betydelse för paradigmskiftet.  Efter en paus återkommer vi till nutid och diskuterar hur vi behöver förändra för att verkligen närma oss den hållbara framtiden.

Tidsåtgång: 2 – 3 tim inkl. paus och diskussioner. Vi kan göra enbart första delen – framtidsspaningen (eller tillbakaspaningen framifrån) som tar 1 tim.

Vi  anpassar gärna genom att lägga in lokala exempel och annat som är särskilt väsentligt och aktuellt för sammanhanget. I och med att föreläsningen delvis utgör en sammanfattning av allt hållbart som hänt sedan 2010, finns den unika möjligheten för uppdragsgivaren att önska sig specifika saker som ska ha hänt….

Denna föreläsning passar utmärkt i sammanhang där medvetenheten om miljösituationen är hyfsad eller högre.  Kan exempelvis vara i olika skeden av en miljömåls- eller strategiprocess –  inför formulering/uppdatering av mål/strategier, i samband med samråd eller presentation och förankring. Kontakta oss för referenser. Vi har gjort denna föreläsning i en mängd varianter och sammanhang.

Sagt om föreläsningen:
”Hoppingivande och handlingsstimulerande”
”Ett spännande sätt att både se framåt och bakåt och landa i vad vi faktiskt måste göra för att få det hållbart i framtiden”
”Visionärt och samtidigt trovärdigt”
”Tänk att man kan bli så glad av så allvarliga saker”.
”Lättsamt kryddat med spännande konkreta exempel”
”Backcasting med hopp och humor”

”Klimatet, konsumtionen och kvaliteten i livet” / ”Rik på riktigt – om hållbar konsumtion” / ”Att leva lätt och rätt”
Föreläsning som siktar på att skapa medvetenhet om kopplingarna mellan klimatpåverkan, konsumtion och livskvalitet. Ur innehållet:
– Hållbart välbefinnande
– Hållbar utveckling
– Hur mår planeten
– Konsumtionens konsekvenser – klimatet, ekorrhjulet, konsumism, m.m
– Konsumtionstryck och -knep – sälja drömmar, planerat åldrande, m.m
– Ekonomiska systemets roll
– Motkrafter och motgift
– Vad vi konkret kan göra – på egen hand och tillsammans

Tidsåtgång: 2,5 tim inkl. paus och diskussion.

”Hållbar livskvalitet” / ”Klimatneutralt välbefinnande” / ”Downshifting – en väg till hållbar livskvalitet?”
Lite kortare föredrag om hur vi kan minska vår inverkan på de ekologiska systemen och samtidigt öka vår livskvalitet.

Tidsåtgång: 1-1,5 tim. Med mer tid finns även utrymme för reflektion och diskussion. Fler föredrag med inriktning mot livskvalitet och tid finns här.

”Klimatomställningen och det goda livet”
Föredrag som bygger på en forskningsrapport med syfte att utforska kopplingar mellan minskad klimatpåverkan och ökad livskvalitet. Innehåller i sin längsta form följande delar:
– Den tredje vägen att möta den dubbla utmaningen
– Välbefinnande och lycka; kunskapsläget i sammandrag
– Kopplingar mellan klimat och välbefinnande – exempel
– Praktikerperspektivet
– Framtiden?

Tidsåtgång: 2,5 tim inkl. paus och diskussion.
Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress