Till Startsidan

Utbildning och projekt

Vi arbetar med utbildningsinsatser och projekt för hållbar utveckling. Vi är gärna med och skapar nya projekt och upplägg för att inspirera och systematisera arbete för en hållbar utveckling.

UTBILDNING
”Inspiration till Hållbar Utveckling” / ”Grundläggande miljökunskap”
I samarbete med Ekocentrum i Göteborg genomför vi utbildning för verksamheter som står i begrepp att systematisera sitt arbete med miljöfrågor eller hållbar utveckling.  Kanske står verksamheten inför Miljödiplomering, annan certifiering eller framtagning av miljömål. Eller så vill ni helt enkelt vill öka medvetenheten om hållbarhet och miljöfrågorna.  Ur innehållet:
– Vad menas med en hållbar utveckling?
– Hur mår planeten?
– Frågesport om miljöfrågor
– Positiva exempel och möjligheter (om på Ekocentrum – vandrande föreläsning i utställningen)
– Tumregler för hållbarhet, systemvillkor
– Konsumtionens roll och konsekvenser
– Ekologiska fotavtryck
– Ev. miljömål
– Vad kan vi göra – konkret?

Vi anpassar innehållet genom att lägga in och trycka på saker som är särskilt betydelsefulla för den aktuella verksamheten, platsen och situationen.

Tidsåtgång: 4,5 tim inkl. pauser, diskussion och arbete i mindre grupper. Vi genomför också längre utbildningar, t.ex heldag + ½-dag + ½-dag.

”Grundläggande miljöutbildning för politiker”
Bygger i grunden på innehåll enligt ovan, men kompletteras oftast med ytterligare utrymme för diskussioner och ibland med en framtidsspaning. Tidsåtgång: 4 – 8 timmar eller tre halvdagar.

”Temadagar om hållbar utveckling för politiker”

Ett tillfälle att under ledning få tillfälle att uppdatera sig och diskutera hållbar utveckling för att öka möjligheterna till hållbara och medvetna majoritetsbeslut. I samarbete med Ekocentrum.

PROJEKT
Projekt för utveckling av miljömål och -strategier
Vi kan hjälpa till i design av processer där hållbara visioner, mål eller strategier ska formuleras med hög grad av delaktighet och medverkan från många olika  intressenter. Vi kan också leda workshops i sådana projekt.

Projekt för inspiration till en mer hållbar livsstil
Vi medverkar gärna i alla möjliga projekt med sikte på att stimulera till och/eller  systematisera hållbart vardagsliv – både vad gäller människors privatliv och för verksamheter.

Ett flertal kommuner har på senare år bedrivit projekt som syftar till att stimulera invånarna till att leva mer hållbart och med högre livskvalitet. Det vanligaste upplägget har varit att bjuda in ett antal personer  eller hushåll att delta i ett projekt som omfattar 12-18 månader. Under perioden träffas gruppen ett antal gånger och får inspiration och utmaningar på ett antal teman som har med hållbart vardagsliv att göra. Ofta mäter man före och efter för at få kvantifierbara resultat.  Vi har haft glädjen att på olika sätt medverka i flera av dessa projekt. Eftersom vi varit med i ganska många har vi viss erfarenhet av vad som fungerar och vad som kan vara svårt. Vi är gärna med på ett så tidigt planeringsstadium som möjligt. Du kan läsa mer om några av projekten via länkarna nedan.
Klimatpiraterna, Falun-Borlänge, 2010-2011
Leva Livet, Göteborg,  2010-2011, utvärdering, miljöpris
Klimatpiloterna, Laxå-Askersund, 2009-2010
Klimatidolerna, Växjö, 2009-2010
Klimatpiloterna, Kalmar, 2008-2009
Konsumera Smartare, Stockholm, 2005-2008

Andra projekt i hållbar riktning
Har du ett färdigt projekt eller en projektidé som du behöver bolla med någon? Gör det det gärna med oss. Det kostar inget förrän vi säger till…   Är du miljöstrateg, miljösamordnare, miljöutredare, kommunekolog, utvecklingsledare inom hållbar utveckling, miljöplanerare, miljömålssamordnare, miljöchef, miljöombud, har annan plattform för hållbarhetsarbete, eller bara brinner av iver att starta ett projekt – hör av dig.

Vi vill gärna delta i fler projekt av ”Ekopilot-typ”, enligt ovan.  Det får också gärna vara ett forskningsprojekt. Det kan också handla om projekt med invånare i ett bostadsområde eller om medarbetare i två verksamheter som utmanar varandra.
Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress