Till Startsidan

Konferenser med konsekvenser

Vi medverkar i design och genomförande av konferenser som i tillräcklig mån handlar om hållbar utveckling, livskvalitet eller förbättring av medarbetarskap och arbetslivskvalitet i viktiga verksamheter.

Vi är helst redan med i planeringsstadiet och kan då bidra med idéer och erfarenheter kring att bygga upp ett flöde för konferensen som ger förutsättningar för engagemang och förverkligande av dess syften.

I vår verktygslåda finns arbetssätt som är användbara i såväl mindre samlingar som vid konferenser med många hundra deltagare. Vi har dessutom ett kontaktnät med människor som kan bidra till ett spännande innehåll och/eller verkningsfulla arbetsformer.

Vår roll i själva genomförandet kan vara allt ifrån att endast vara med i planering och uppläggning till leda pass eller fungera som sammanhållande moderator.

Kontakta Fredrik Warberg


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress