Till Startsidan

Bättre på jobbet?

Vi vill bidra till förbättrade arbetsförhållanden i viktiga verksamheter. Vi gör det främst genom att utforma och leda aktiviteter där människor samlas för att något konstruktivt ska ske –  möten, arbetsplatsträffar, verkstäder, temadagar, verksamhetsplanering, konferenser, projekt.

De flesta av våra uppdrag på arbetsplatser handlar om att samlas kring hållbarhetsmål- eller strategier, att utveckla arbetsplatskulturen, att stärka medarbetarskapet eller formulera gemensamma spelregler. Läs mer genom att välja någon rubrik till vänster.

Vår verktygslåda är välfylld, vilket gör att vi kan välja upplägg och arbetssätt utifrån det situationen kräver. Men arbetssätt och metoder är en sak.  Vi koncentrerar oss på det egna handlingsutrymmet  – vi samlar inga önskelistor över vad andra ska göra, utan vad vi som samlats kan bestämma själva och vad vi kan göra för att påverka det andra behöver besluta om.Vi vill att de aktiviteter vi medverkar i ska leda till något. Inte bara bredare perspektiv eller nya insikter utan också konkreta självvalda förbättringsinitiativ, mer konstruktiva förhållningssätt och laddning av lust till utveckling. Eller överenskomna spelregler eller förtydligad riktning. Vi vill se den önskade utvecklingen vardagiseras – det vill säga bli en del av vardagen för de grupper, enheter och människor som är inblandade.

 

 


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress