Till Startsidan

Varför vision

En gemensam vision kan fungera som navigationsinstrument som kopplar alla medarbetares vardagliga insatser till verksamhetens övergripande riktning, syfte och mening. En gemensam vision tjänar som prioriteringsverktyg i allehanda beslutsituationer genom att ge medarbetare och chefer möjlighet att ställa frågan ”vilket av aktuella alternativ bidrar mest till vår vision?”

Vitsen med att utveckla en gemensam vision kan delvis beskrivas med hjälp av den gamla och ofta använda (slitna?)historien om mannen som kom på besök till ett stenbrott. I stenbrottet såg besökaren först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade mannen vad han gör.
– Ser du inte att jag håller på och hacka i det här förbaskade berget och stenarna.
Besökaren gick då fram till en annan man som hackade minst lika frenetiskt, men gjorde det visslande och med ett leende på läpparna.
Besökaren frågade:
– Vad gör ni min gode man?
Den visslande mannen svarade:
– Jag bygger en katedral.

Det är vad en vision gör – ger en bild av det framtida gemensamt önskade tillstånd eller resultat som alla enskilda gemensamma strävanden till sist ska leda till,  det hela organisationen på lång sikt ska åstadkomma tillsammans. Så länge visionen är starkt önskad av medarbetare och ledare kan den skapa sammanhang, mening och engagemang. En vision kan också beskrivas som summan av alla de mål som ska uppnås under de närmaste tre eller tio åren. Om en vision verkligen är djupt förankrad skull den kunna sägas utgöra en gemensam längtan.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2023 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress