Till Startsidan

Om Medarbetarskap

Det finns lika många sätt att definiera ”ett gott medarbetarskap” som det finns när det gäller vad som är "ett gott ledarskap". Enligt vår mening bygger ett gott medarbetarskap på ett medvetet och aktivt utnyttjande av det egna handlingsutrymmet – i syfte att förbättra. Varje individ och varje grupp har ett utrymme inom vilket de själva kan fatta beslut som påverkar såväl den egna arbetslivskvaliteten, som omgivning och verksamheten. Utrymmet varierar men finns alltid. Vi anser att det goda medarbetarskapet har tre nivåer:

1. Egenskapande – jag använder mitt handlingsutrymme för att förbättra för mig själv.

2. Tillskapande – jag använder mitt handlingsutrymme för att förbättra för mig själv, min närmast omgivande arbetsomgivning och för de som vår verksamhet finns till för.

3. Gemenskapande – jag använder mitt handlingsutrymme för det som nämnts ovan, men dessutom till att ta initiativ till förbättringar och driva frågor på organisationsövergripande nivå.

Medarbetarskap på dessa nivåer bidrar till förbättring och utveckling. Det är därför vi kallar det "gott medarbetarskap". Det finns också medarbetarskap som innebär att man gör det man ska, men inte mer. Dessutom finns ännu lägre nivåer av medarbetarskap som via mindre konstruktiva förhållningssätt och olika grader av motarbetande, motverkar förbättring och utveckling.

Det fina är att konkret utveckling av medarbetarskapet innebär stora möjligheter – för den enskilda medarbetaren, för närmaste omgivningen, för verksamheten och för de som verksamheten finns till för. Vi mår bättre av att använda vårt handlingsutrymme och verkligen försöka. Dessutom ökar naturligtvis möjligheterna att något konstruktivt händer då medarbetare och grupper inte tiger och lider eller luftar missnöje, utan tar initiativ och driver frågor för att förbättra det som fungerar mindre bra och förstärka det som redan är bra.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2023 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress