Till Startsidan

Historia

Föreningen Tidsverkstaden grundades i augusti år 2000 av Fredrik Warberg och Jörgen Larsson. Innan dess jobbade Jörgen och Fredrik deltid på Dynamo Ecology AB, ett miljökonsultföretag i Göteborg (som Jörgen var med och startade 1991). Egentligen började det våren 1999 med att Jörgen läste en bok av Cecile Andrews – The Circle of Simplicity. I bokens slut fanns en studiecirkel. Jörgen bjöd in tio personer att vara med och prova den. Fredrik var en av deltagarna. Studiecirkeln var så givande att Jörgen och Fredrik bestämde sig för att försöka sprida den i Sverige.

Cirkeln var inriktad mot en livsstil som i USA kallas Volontary Simplicity, Frivillig Enkelhet – något som i och för sig tilltalade de första deltagarna, men kändes lite för smalt för att passa en bredare publik. Därför påbörjade Jörgen och Fredrik (och Hugo Norell) arbetet med att ta fram ett nytt material för samtalsträffar, som undviker att leda deltagare i någon förutbestämd riktning, utan istället ger deltagarna goda förutsättningar att själva komma fram till hur de egentligen vill ha sitt vardagsliv och samtidigt ge stöd på den egna vägen. Materialet fick namnet Tidsverkstad, som tillsammans med en handledning lades ut på en hemsida på internet.

Jörgen och Fredrik jobbade på fritiden med att sprida Tidsverkstaden. På våren år 2000 kändes arbetet med att sprida Tidsverkstaden så meningsfullt och roligt att Jörgen och Fredrik sa upp sig för att kunna ägna hösten åt att jobba med Tidsverkstaden ideellt på heltid. Nu hann det inte bli så ideellt, för i juni 2000 blev Jörgen och Fredrik kontaktade av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och i augusti tecknades ett avtal om utveckling av en Tidsverkstad för Studieförbundet Vuxenskolan – SVs Tidsverkstad. Jörgen, Fredrik och andra erfarna Tidsverkstadsledare har fram till och med år 2006 utbildat runt 150 Tidsverkstadsledare. Utöver dessa kan de flesta som har gått en Tidsverkstad också leda en, vilket gör SVs Tidsverkstad tillgänglig i nästan alla landets kommuner. Det var så det började.

Nu arbetar Fredrik framför allt som föreläsare och utbildare, leder workshops och konferenser, samt arbetar med projekt  med inom hållbar utveckling. Jörgen har sedan 2002 växlat mellan föräldraledighet och forskning. Han har doktorerat på Sociologiska institutionen på Göteborgs Universitet och arbetar forskning och är Assistant Professor i Sustainable Consumption  patterns på Chalmers Tekniska Högskola.

Fredrik och Jörgen har tillsammans skrivit boken Rik på riktigt vars första upplaga kom ut i mars 2005 på bokförlaget Natur och Kultur. Boken kom i pocket i januari 2007.

Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress