Till Startsidan

Om tidsverkstaden.se

Att bygga en ny hemsida är en spännande utmaning på många sätt. Möjligheterna är numera nästan oändliga när det gäller vilka funktioner och tjänster som är möjliga att bygga in i en webbplats, och som många andra gånger i vardagen gör denna s.k. valfrihet inte alltid saken enklare.

Men, eller och snarare, samtidigt är det oerhört stimulerande att försöka jämka samman de idéer vi har och det vi vill säga, med det vi tror kan vara av intresse för er som läsare, och försöka hitta sätt att presentera och göra detta tillgängligt på ett inspirerande, lätt tillgängligt och levande sätt. Om vi har lyckats, eller i alla fall är på rätt spår, är upp till dig och andra som läser detta att bedöma.

Något kort bör också sägas om tekniken bakom webbplatsen. Vi har valt att bygga på publicerings-plattfomen WordPress, som är ett open source-projekt av växande betydelse för en bloggande värld. Mer info om hur olika personer och WordPress-användare från olika delar av världen har bidragit med att göra denna sajt möjlig finns att läsa under "Credits & tack".

Nedan följer en mer fomell text om rättigheter och skyldigheter på tidsverkstaden.se. Kanske inte så rolig, men lika fullt har den här sin plats.

Formalia
Materialet på denna webbplats är, när inte annat särskilt anges, framställt av Föreningen Tidsverkstaden. Materialet, produkterna och tjänsterna på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagstiftning och annan lagstiftning.

Friskrivning
Användning av denna webbplats utgör godkännande av de villkor för användning som anges nedan. Föreningen Tidsverkstaden förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna webbplats utan varsel.

Varumärken
Namn, loggor och varumärken på denna hemsida är Tidsverktadens eller tredje parts. Du får inte använda varumärkena utan tillstånd från den som äger varumärkena.

Begränsad användning
Den information som finns på tidsverkstaden.se får användas för privat bruk om källan tydligt anges, men får inte distribueras, kopieras eller användas i kommersiella sammanhang utan att särskilt medgivande först inhämtats från Föreningen Tidsverkstaden.

Insamling av personuppgifter
Om du väljer att få information från oss kan vi begära att du lämnar uppgifter som namn, adress, e-postadress och andra personuppgifter. Föreningen Tidsverkstaden hanterar dessa uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och lämnar dem inte vidare till någon tredje part utan ditt medgivande.

Länkar till andra webbplatser
En del av de länkar som finns på Föreningen Tidsverkstadens webbplats innebär att du lämnar denna webbplats. Föreningen Tidsverkstaden har inte någon kontroll över de webbplatser som du får tillgång till via dessa länkar eller över det material som finns där.

Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress