Till Startsidan

Argument

Människor som vill diskutera om och verka för en hållbar utveckling möter ibland motstånd och motargument. Skälen till detta kan grunda sig i allt från ovilja att göra minsta uppoffring som gäller den egna bekvämligheten eller den minsta lilla inskränkning i den totala valfriheten eller ren okunskap till ekonomiska och politiska orsaker.

Dessutom finns olika uppfattningar om vad som är hållbart och om vad som krävs för att det ska bli det. Vi påstår inte att vi sitter på sanningen om det ena eller det andra. Vi har våra uppfattningar och du behöver inte hålla med om det vi ger uttryck för. Vi håller själva inte med om allt som vi ger utrymme till på den här hemsidan. Men vi tycker det är viktigt att vi refelkterar över och diskuterar vad som är hållbart och inte och hur vi tar oss dit.

På det här avsnittet av hemsidan samlar vi saker som du som vill verka för en hållbar samhällsutveckling kan använda som stöd i situationer som leder till argumentationer. Eller sprida till människor du tycker bör känna till argument för hållbarhet.

Än så länge finns länkar till några korta filmsnuttar som kanske kan komma till användning.

Under rubriken BemötandeBanken kommer vi att bygga upp exempel på hur du kan bemöta hårresande påståenden. Öva gärna på den listigt utformade lobbyfilm FÖR (jo det är sant) koldioxid som du hittar där.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress