Till Startsidan

Om Livskvalitet

Fredrik Warberg håller föredrag om livskvalitet. Vanligtvis under rubrikerna:
”Rik på riktigt”
”En värdefull vardag”
”Vardagens femkamp”
”Vardagsglädje”
”Renovera vardagen”
”Tid som räcker till”

Innehållet varierar beroende av vinkling och rubrik, men följande underrubriker ingår i de flesta varianterna:
1) Vardagens värden (saker vi egentligen strävar efter och längtar efter).
2) Vardagens Femkamp (områden som behöver fungera tillräckligt bra).
3) Fyra förhållningssätt (förhållningssätt till tillvaron att välja på).
4) Att använda vårt handlingsutrymme (kraftfull uppmuntran till egna förbättringsinitiativ).

Fredrik vill helst ha 3-3,5 timmar inklusive paus till förfogande, men kan ibland övertalas till att ha kortare föredrag. Om han å andra sidan får ännu mer tid kan föredraget utvecklas till att bli ett seminarium, eller kanske en Temadag (se mer under Temadagar)

Referenser hittar du här.

Läs om Fredriks föredrag för arbetsplatser här


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress