Till Startsidan

Medarbetarskap

MEDARBETARSKAPETS MÖJLIGHETER
Det finns lika många sätt att definiera ”ett gott medarbetarskap” som det finns när det gäller vad som är ett gott ledarskap.

Utveckling av medarbetarskapet innebär stora möjligheter – för den enskilda medarbetaren, för närmaste omgivningen, för verksamheten och för de som verksamheten finns till för.

Innehållet i föredraget omfattar vanligtvis följande punkter:
– Grader av medarbetarskap
– Samspel mellan medarbetarskap och ledarskap
– Hållbar arbetslivskvalitet
– Konstruktiva förhållningssätt
– Hitta handlingsutrymme
– Förmåga att förverkliga

Föredraget tar två timmar, men med mer tid ökar möjligheterna till interaktivitet, reflektion, samtal och självvalda förbättringsinitiativ. Om vi får fem eller sex timmar så börjar det likna en Temadag.

Föredragshållare: Fredrik Warberg


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress