Till Startsidan

Förändring på riktigt

Föredrag som utforskar förändringens väsen. Ger tillfälle till reflektion över förutsättningarna för större och mindre organisatoriska och personliga förändringar. Kartläggning av fallgropar på förändringens väg och provsmakning av alternativa förhållningssätt. Undersökning av det personliga handlingsutrymme vi alla har att förändra i önskad riktning. 
  
Tidsåtgång: 1-2 timmar.
 
Föredragshållare: Fredrik Warberg

Fredrik håller också föredrag under rubriken Förändringsarbetets förutsättningar och fallgropar. Detta baserar sig på mångårig erfarenhet av förändringsarbete i organisationer. Fördraget passar särskilt bra då en organisation står inför en kommande förändringsprocess eller omorganisation.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress