Till Startsidan

Föredrag som får följder

Ett föredrag på en arbetsplats ska göra mer än att bara beröra. Det ska leda till goda fortsatta samtal på arbetsplatsen. Det ska också leda vidare. Helst till konkreta och konstruktiva självvalda förbättringsinitiativ som utvecklar den egna arbetssituationen såväl som kollegornas och förbättrar verksamheten.

Med goda förberedelser samt vilja och förmåga att följa upp finns faktiskt förutsättningar för bestående förbättringar som följd av bara ett föredrag.

Med mer tid kan föredraget utvecklas mot mer interaktivitet och konstruktivt arbete, kanske till ett seminarium, en temadag eller en verkstad. Se mer om det under andra rubriker.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress