Till Startsidan

Hållbar utveckling

Flera medverkande i Tidsverkstaden har erfarenhet av praktiskt och strategiskt arbete för en hållbar utveckling. Vad vi ser som hållbart kan du läsa om på avdelningen Hållbart samhälle. Stora delar av denna hemsida syftar också till att stimulera till reflektion och handling i hållbar riktning.

Om du klickar på någon av nedanstående länkar så kan du läsa mer om hur vi även på andra sätt arbetar med hållbar utveckling.

Föredrag och seminarier

Utbildning och projekt

Temadagar

Konferenser – design och ledning

Projekt – design och projektledning

Gamla projektidéer


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress