Till Startsidan

Funderingar om förändring

Här finner du några frågor som vi rekommenderar att reflektera över inför planering av förändringsprojekt. Längre ner kan du läsa några spridda betraktelser som handlar om fallgropar i förändringsarbete.

Förändringsfrågor
– Varför? Vad är syftet?  
– Hur vill vi att det ska se ut då det är genomfört?
– Vad är det vi behöver påverka för att nå syftet och reslutatet? Kunskap? Attityder? Beteende? Gruppbeteende? Strukturer?
– Hur lång tid är rimligt från start till genomfört?
– Hur mycket tid går åt för medarbetare och ledare?
– Vilken timing är bäst med tanke på annat som planeras eller pågår och tar tid?
– Hur gör vi alla delaktiga?
– Hur säkrar vi oss mot dubbla budskap?
– Vilka ska driva processen? Vilket stöd behöver de?
– Hur håller vi grytan kokande?
– Vilka kopplingar finns till andra pågående och tidigare projekt?
– Hur kan det nya vardagiseras (det vill säga infogas i styrande strukturer för att bli en del av vardagen)?

Lagom många
Vi har mött kommentaren hos medarbetare i projekt- eller förädnringströtta organisationer som sagt om förändringsprojekt att "om man bara hukar sig ett tag, så brukar det gå över". När det gäller mängden  förändringsprojekt har vi hört att  "det håller inte att engagera sig för mycket i varje sak som ledningen lanserar, men kanske vartannat".

Det finns – å andra sidan – de organisationer som arbetar mycket strategiskt med förändrings- och utvecklingsprojekt. En fråga i en sådan organisation kan vara: vilka teman, projekt och processer är viktiga för oss att driva de kommande fem (eller åtta) åren? Sedan planerar man in dem i sekvens, så att när ettt projekt är i avslutningsfas, går nästa in i förberedelsefas. De tidsmässiga insatserna i utvecklingsarbetet kan ritas upp som ballistiska kurvor på en tidsaxel. Ett väl riktat skott med lång räckvidd i taget – till skillnad från att skjuta med hagelgevär från höften hela tiden.

Lagom sällan
I vissa organisationer hinner inte den en förändringsprocessen slutföras innan nästa sjösätts. Kanske kan det vara en god idé att betrakta större förändringsprojekt och omorganisationer på samma sätt som operationer på eller i kroppen. I alla fall för andra än managementkonsulter och kirurger. Det vanligaste förhållningssättet till kirurgiska ingrepp är nog att vi bara gör det om det känns absolut nödvändigt. Samma sak borde gälla för omorganisationer eller andra större förändringar. Det finns fler likheter. Då vi får redan på att en operation/omorganisation ska genomföras, blir vi oroliga och är så ända fram till det är dags. Genomförandet är ibland riktigt smärtsamt. Sedan är vi konvalescenter och det kan ta ett bra tag innan vi är i samma form och kan fungera och prestera på samma nivå som innan. Oro, smärta och nedsatt förmåga under lång tid, är saker som vi får räkna med i båda fallen.

Gör det genomtänkt eller inte alls
Att ta det som det kommer och ta de eventuella svårigheter som uppstår på vägen då de uppstår är sällan ett recept att rekommendera i mer omfattande förädnringssammanhang. Inte nog med att besvikelsen över att misslyckas efter ha lagt ner massor av egen och andras tid till ingen annan nytta än att få uppleva den bittra smaken av misslyckande. Det påverkar framtida möjligheter att lyckas med förändringar. Förtroende för förändringsförmåga tar tid att bygga upp och ett taffligt försök att rasera.

 

Fler betraktelser kommer så småningom.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2023 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress