Till Startsidan

Om Arbetslivskvalitet

Vad som är god arbetslivskvalitet är en subjektiv upplevelse där tyngdpunkten i vad som är viktigt kan ligga olika för olika indidvider. För att kunna utgå från något då vi vill förbättra vår arbetslivskvalitet kan det ändå vara bra att ha en generell utgångspunkt.

Den definition som vi sådana sammanhang brukar använda är inspirerad av  Institut For Arbejdslivskvalitet.i Köpenhamn. Se mer på www.arbejdslivskvalitet.dk.

Enligt denna definition bygger upplevelsen av god arbetslivskvalitet på:

1) en god personlig livskvalitet.

2) balans mellan arbetet och resten av livet.

3) balans mellan vår förmåga och de utmaningar vi ställs inför.

4) ett gott arbetsklimat.

5) en känsla av meningsfullhet.

I föredrag och seminarier lägger vi mer tid på de delar som bedöms vara mest väsentliga för deltagarna. I verkstäder och projekt som handlar om att närma sig en hållbar arbetslivskvalitet är det deltagarna själva som styr vilka delar som ges mest utrymme.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress