Till Startsidan

TidsverkstadsTankar e-brev

Tidigt i Tidsverkstadens tillvaro sände vi då och då ut ett e-brev som vi kallade TidsverkstadsTankar, Vi hade som mest runt 2000 prenumeranter. Syftet med e-brevet var att stimulera till reflektion och handling i riktning mot en hållbar livskvalitet och en mer mänsklig samhällsutveckling.

Efter december 2006 började vi istället använda denna hemsida för reflektionsstimulerande inspel. Nedan kan du läsa de nummer av TidsverkstadsTankar vi gjorde.

nr 15 – Längtan

nr 14 – Framtidens tidsanda

nr 13 – Egenskapandets redskap

nr 12 – Lycka och status-stress

nr 11 – Trygghet och frihet

nr 10 – Tid att uppleva frid

nr 9 – Glädje + Framsteg om bakfoten?

nr 8 – Kärlekens konsekvenser

nr 7 – Dags att börja på ny mening?

nr 6 – Konsten att inte jämföra sig med andra

nr 5 – Förnöjsam jul

nr 4 – Omvänd livslivscykel

nr 3 – Tyska tidspionjärer

nr 2 – Tänk på dig själv – bli bra för andra

nr 1 – Välkommen till TidsverkstadsTankar


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress