Till Startsidan

Din LivskvalitetsProfil

Vi på Tidsverkstaden har tagit fram en enkel test för livskvalitet som kallas LivskvalitetsProfiilen. Den innehåller 60 frågor om hur du upplever olika delar av din vardag. Syftet är att ge tillfälle till reflektion i form av en snabb översikt över vardagen. Kan med fördel upprepas med jämna mellanrum – till exempel i samband med en kvartalsvis livskvalitetsöversyn  eller i samband med den årliga självdeklarationen.

Du kan helt gratis ladda hem LivskvalitetsProfilen genom att klicka här

Såvida inte du har extremt bra syn på nära håll rekommenderar vi att du första skriver ut LivskvalitetsProfilen i A4 och sedan kopierar upp den dubbelsidigt i A3-format, så att du sedan kan vika den till en folder i A4-storlek.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress