Till Startsidan

Trygghet och frihet

Trygghet och frihet är viktiga värden i vardagen. Vi behöver dem i olika grad och blandning beroende på vem vi är och var i livet vi befinner oss. Behovet av det ena eller andra kan också variera över vardagens olika områden: arbete, relationer, gemenskap, ekonomi, etc.

Längtan efter trygghet eller frihet kan vara avgörande för många vägval. Strävan efter makt och ekonomisk rikedom bottnar ofta i längtan efter trygghet och frihet. Om vi uppnår en maktposition, kanske vi tror att vi blir trygga för att vi har kontroll och frihet att kunna göra lite som vi vill. Mycket pengar tror vi kanske kan ge oss trygghet så att vi inte behöver oroa oss så mycket och frihet att kunna göra vad som helst som kostar pengar. Problemet är att det sällan fungerar så – vilket också många som försökt har märkt. Om vi lyckas med makt och pengar kan vi bli så oroliga för att förlora det vi lyckats uppnå, att vi blir besatta av att hålla kvar eller öka ytterligare. Då har både tryggheten och friheten gått förlorad.

Ibland uppstår ett motsatsförhållande mellan trygghet och frihet, som gör att vi måste tumma lite på det ena för att få tillräckligt av det andra. Få jobb kan ge maximal frihet och maximal trygghet samtidigt. Kanske är det samma sak med relationer. Ibland måste vi välja det ena, det andra eller en lagom blandning. Med trygghet och frihet fungerar det överhuvudtaget inte att försöka maximera. Total frihet gör dig helt oberoende av både ditt inre och din omgivning. Hur bra är det? Eller total trygghet – ingen oro för någonting och därför ingen spänning. Men vi kan nog vara trygga i att vi inte hamnar i överdrifter när det gäller trygghet och frihet.

Trygghet och frihet kan inte mätas eller bedömas utifrån yttre omständigheter. Trygghet och frihet är känslor, upplevelser av situationer och har därför väldigt lite med situationerna i sig att göra. Kan man säga att vi är fria människor om vi känner oss trygga i de flesta situationer och att vi är trygga människor om vi känner oss fria i de flesta sammanhang?


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress