Till Startsidan

… vindarna vände

Hur ser våra vardagar ut 2015? Har livskvaliteten fortsatt att sjunka i västvärlden? Eller är vardagen mer värdefull? Har vindarna vänt? Här följer en rapport från framtidens vardagsliv.

”Nu är det år 2015. De senaste 10 åren har inneburit en stark utveckling för våra vardagsliv. Vi har kanske inte märkt av det så mycket – allt har skett gradvis. Men då vi tittar tillbaka på hur det var år 2005 blir förändringarna tydliga. Visserligen var tecknen på det som nu är så uppenbart, urskiljbara redan 2005. Många människor var redan på gång att göra något slags lågmält uppror mot den dåvarande tidsandans budskap. Redan 2005 började vissa politiker svaja på målet då de (som brukligt var då) skulle sjunga den ständiga nödvändiga ekonomiska tillväxtens lov. Vi kunde redan då ana tendenser till långsiktigt tänkande.

Samhällsklimatet så här 2015 är ett resultat av en massiv värdeförskjutning. Från tidigare koncentration på materiell konsumtion, karriär, prestation och tidsfördrivs-avkoppling med hjälp av ”slippa-tänka-under-hållning”. Från att följa med den strömmen – till att finna sin egen väg till välbefinnande. Till fokusering på medvetna val som ger verkligt, bestående värde åt vardagen.

Det som kom att kallas ”tidsupproret” 2008 betydde mycket för den utveckling vi ser idag. Det började ett rätt litet antal nytänkare som tröttnade på tidsandan. De tog makten över sin tid, skapade meningsfulla arbetstillfällen för sig själva och andra, valde medvetet och självständigt. Och de märktes. Media var ju inte sena att uppmärksamma att något höll på att hända. Reportagen om de nya förebilderna stod som spön i backen. Miljoner människor lät sig inspireras. Ni som var med minns att det kändes som att hela befolkningen befann sig i rörelse mot något nytt. Många ensklida droppar i havet bidrog till att skapa det nya havet.

Företag som tidigt fattade att något nytt var på gång, började erbjuda tjänster och produkter som ger värden och underlättar vardagens femkamp. De syns numera på topplistorna över hållbara växtföretag.

Tidsandans förskjutning är uppenbar även i politikens värld. Statsminister Fadime Karlsson avslöjade häromdagen några förslag som diskuteras informellt i regeringskretsen. Bland annat finns det tankar på att starta SRP Svensk Relationsprovning, som mot låg avgift ska erbjuda årliga översyner av relationer.

Dessutom diskuteras att utveckla den årliga ”självreflektionen” (som sedan 2008 bara är en enkät) till att omfatta inte bara uppfattningen om vi har en tillräcklig ekonomi, utan även ge oss tillfälle till att fundera över självkänsla, relationer, livstempo och sysselsättning. Detta tänkt som en anpassning till det mått på nationers utveckling som införs globalt år 2020: BNV – Befolkningens och Naturens Välbefinnande istället för BNP. Ett självklart mål och mått för politiska strävanden

Sammanfattningsvis: i vår tid använder vi inte längre vår utmätta tid till att jaga villebråd som ger dålig avkastning i form av värden som mening, kärlek, glädje, frid och vardagsmakt.

Hälsningar från nu.”

Från TidsverkstadsTankar nr 14 2005


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress