Till Startsidan

… förnöjsamheten frodades

Ordet förnöjsamhet framstår möjligen som mossigt i dagens tidsanda, där utveckling och ständigt framåtskridande står högt i kurs. Men vad är egentligen utveckling? Och vad är att gå framåt? Åt vilket håll är det? Och varför ska vi förändra om något är tillräckligt bra?

Att vara nöjd med hur det är, kan vara så provocerande att vi riskerar att bli kallade för bakåtsträvare. Är vi det om vi tycker att det är bra som det är? Den förnöjsamme ser ju bara inte vitsen med att förändra det som redan är tillräckligt bra. Utvecklingsidealet är så starkt att det kan nästla sig in i våra värderingar. Vi kan själva bli osäkra på om vi har det så bra egentligen även om det känns så.

Förnöjsamhet är en livskonst som rätt använd har stor potential att öka livskvaliteten. Prova genom att tänka på alla de saker du inte önskat dig i julklapp och njut av den förnöjsamheten. Du kan öva förnöjsamhet genom att skriva en lista på allt i din vardag som är tillräckligt bra. För att underlätta kan du använda underrubriker som: Materiellt, Mig själv, Mänskliga relationer & gemenskaper, Mänskliga rättigheter och Mina medborgerliga förmåner. Handen på hjärtat: hur ofta uppskattar du att det kommer rent vatten i kranen när du vrider på den? Det känns kanske självklart, men är samtidigt något som runt två miljarder andra bara kan drömma om. Ordet uppskatta betyder att ta upp en skatt. Skatter är ofta gömda eller glömda, precis som mycket av det som är bra i vår vardag. Vi mår bra av att upp-skatta. Att uppskatta det som är bra är inget hinder för utveckling. Snarare är det så att uppskattning av det som är bra lösgör energi för att förändra av det som behöver förändras.

Förnöjsamhetens fälla ligger i att bli förnöjsamhetsextremist och stå ut med vad som helst. Om vi blir orättvist behandlade och bemötta utan respekt, ska vi naturligtvis inte vara nöjda.

Lagom förnöjsamhet, alltså. Lagom är ett vackert ord som stimulerar förnöjsamhet. Lag-om betyder att något räcker laget om, d.v.s. tillräckligt för var och en och räcker till alla. Tänk vad som skulle hända om vi alla tänkte efter vad som är lagom. Om vi använde lagom tid till vardagens olika delar, så skulle tiden räcka till till det vi vill att den ska räcka till till. Lagom julklappar och lagom materiell konsumtion under resten av året, skulle innebära att naturresurserna räcker till.

Tänk om … Tänk om alla som redan har det tillräckligt bra tänkte om och blev materiellt förnöjsamma och istället ägnade mer tid och all förändringsenergi åt att förbättra sina relationer och gemenskaper. Vad skulle hända? Vad skulle vända?

Från TidsverkstadsTankar nr 5, 2002


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2023 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress