Till Startsidan

LivsstilsVerkstad på gymnasiet

År 2000 (och 2001) sökte Tidsverkstaden och Studieförbundet Vuxenskolan i Halland tillsammans med Aranäsgymnasiet i Kungsbacka projektmedel från landstinget i Halland. Idéen var att ge eleverna i årskurs 1 på medielinjen möjlighet till omfattande arbete med frågeställningar om livsstil och livskvalitet. Syftet var att bidra till medvetna val av livsstil och reflektion kring vilka konsekvenser olika val förväntas föra med sig, för egen del och för omgivningens och miljöns del.

Tanken var att under årskurs 2 integrera livsstil och livskvalitet i samtliga ämnen, samt under årskurs 3 väva in frågorna i de olika mediaämnenas ämnen och projektarbeten. 3:orna skulle sedan arrangera en utställning och dessutom hålla i en LivsstilsVerkstad för elevern i årkurs 1 – som inledning på deras arbete med livsstil och livskvalitet som två år senare avslutas med att de i sin tur arrangerar utställning och LivsstilsVerkstad för den nya 1:orna.

Första året vi sökte projektfinansiering fanns brister i vår ansökan och strax innan landstingets beslut då vi sökte andra gången drog sig Aranässkolan ur projektet på grund av ett beslut om en genomgripande omorganisation och ombyggnad.

Det blev alltså inget av då, men Aranäsgymnasiet är idag förmodligen en av Sveriges absolut snyggaste gymnasieskolor.  


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress