Till Startsidan

Hållbar Livskvalitet i Väst

Projekt som syftar till att stimulera invånare i Västra Götalandsregionen att utveckla en hållbar livskvalitet. Med det menar vi en livskvalitet som ger oss ett gott välbefinnande samtidigt som andra människors möjligheter till välbefinnande och naturen inte äventyras.

Vi har medverkat i flera projekt där en grupp invånare i olika kommuner under c:a 1 år fått ett antal utmaningar i hållbarhet – bland annat i Stockholm, Göteborg, Kalmar, Växjö,  Laxå/Askersund, samt på Åland.

Vi vill genomföra ett regionalt forskningsprojekt med deltagande från invånare i minst 10 kommuner i Västra Götaland. Vi vill att projektet ska ha som syfte att utforska hur vanliga människor kan utveckla en mer hållbar livsstil där det vardagliga välbefinnandet ökar och klimatpåverkan samtidigt minskar.  Projektet bör också ge svar på vad som krävs för att få människor på olika nivåer av engagemang att genomföra konstruktiva livsstilsförändringar – såväl på helt självvald basis som avseende vilka styrmedel som kan användas för att påverka på bred front. Vi hoppas att projektet kan genomföras i samarbete med Västra Götalandsregionen, forskare från Chalmers och Göteborgs Universitet, kommuner, kommunala förvaltningar, lokala allmännyttiga bostads- och energiföretag. Förutom den kunskap som finns inom dessa organisationer, vill vi knyta människor med kompetens inom information, media, reklam till projektet (om vi människor av reklambudskap kan påverkas att betala massa pengar för att konsumera saker som inte ökar vår livskvalitet och dessutom orsakar negativa klimat- och miljöeffekter – tänk vad man då skulle kunna åstadkomma för konstruktiva förändringar med samma teknik och medel….)


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2023 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress