Till Startsidan

Grannskapande

Vi vill gärna ha kontakt med bostadsföretag som vill arbeta aktivt med grannskapande. Exakt hur ett projekt för utveckling av grannskapandet ska se ut vet vi inte, men intentionen är att skapa lokala strukturer för ökat vardagligt socialt utbyte samt materiellt, tids- och kompetensmässigt samnyttjande. Att grannar träffas, hjälps åt och delar på bilar, verktyg och redskap är inget unikt – särskilt inte i radhus-, småhus- eller egnahemsområden. I många sådana områden likaväl som i flerbostadshusområden kan grannskapandet förstärkas. Till nytta och glädje för alla som bor där – och för miljön.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2023 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress