Till Startsidan

Projektidéer

I menyn till vänster kan du läsa om lite olika projekt som vi på Tidsverkstaden har försökt få till, men inte lyckats.

Men våra erfarenheter rymmer som tur är också projekt som blivit av.  Blandningen av misslyckanden och lyckanden har framtvingat ett ödmjukt förhållningssätt till komplexiteten i planering, design och genomförande av projekt. Särskilt projekt som syftar till förändring av både kunskap, attityd och beteende.

Vi medverkar gärna i design och genomförande av projekt som ligger i linje med vår verksamhet och våra värderingar när det gäller sättet att bedriva förändringsprojekt. Vi tror bland annat på:
– att vi människor egentligen vet vad vi behöver för att leva väl och hållbart, men att vi ibland behöver påminnas om det
– att vi behöver inspiration, perspektiv och stöd för att hitta en hållbar livsstil
– att vi behöver utrymme för reflektion över hur vi lever och vilka konsekvenser det kan få för oss själva och andra
– att vi behöver samtala med varandra om vad som egentligen är väsentligt för en värdefull vardag
– att det finns många möjligheter till förändring som ger både välbefinnande och hållbarhet i bredare mening
– möjligheten att stimulera många människor till självvalda initiativ i riktning mot hållbart välbefinnande
– att vi behöver hitta nya förebilder som visar vad hållbart välbefinnande innebär
– att vi som individer kan använda vårt omfattande handlingsutrymme till att ta steg mot en mer hållbar livsstil i alla ordets bemärkelser, men att det – för att få till genomgripande förändringar – också krävs strukturella (skatteregler, arbetstidsregler, infrastruktur, m.m) såväl som kulturella (justerade normer, nya mönster och modeller, nya budskap i ”tidsandan”, m.m) förändringar.
– att vi som individer också kan bidra till såväl strukturella som kulturella förändringar


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress