Till Startsidan

Tidsandan

Tidsandan kan vara en stark motståndare i kampen om vardagen. Tidsandan är den kultur vi lever i, vår nutida kultur. Tidsandan kan beskrivas som av summan av alla de budskap, signaler och normer som påverkar oss genom att tala om vad som är ”rätt” och ”fel”, värt att sträva efter, vad framgång är, hur vi ska leva och för att ”vara rätt” och ”göra rätt saker”, vilket beteende som anses som normalt och vad som är för avvikande.

Kultur betyder odling och allt som odlas påverkas av de omgivande förhållandena. I varje land, region, grannskap, bekantskapskrets, släkt, familj och arbetsgrupp finns en kultur. Föräldrar påverkar sina barns värderingar och barnen utmanar och påverkar sina föräldrars agerande. Vänner påverkar vänner. Alla människor påverkas av andra människor.

Även andra krafter formar tidsandan. Tidigare var kyrkan den kanske mest betydande budbäraren och megafonen för tidsandans budskap. Nu för tiden är det väl snarast det massiva mediebruset som tagit över den rollen. Reklam, TV-program, tidningsartiklar och mer eller mindre informativa hemsidor förmedlar tidsandans budskap. Politiken påverkar också våra liv genom att utforma lagar, regler och system som vi ska röra oss inom. Å andra sidan är politiker också människor och de i sin tur påverkas av tidsandan.

Det är lätt att okritiskt anamma den tidsanda som präglar oss. Den är inte lätt att urskilja, den är så normal att den inte märks om vi inte medvetet reflekterar över den och pratar med andra om den. Tidsandan ändrar sig inte heller radikalt på kort tid, utan förändras gradvis och smyger sig in våra värderingar om vi inte är uppmärksamma. Vi vänjer oss så sakteliga. Precis som grodan som låg i ljummet vatten i kastrullen och vande sig och vande sig och vande sig vid att det blev ständigt varmare. Till slut blev grodan kokt.

Tidsandan är inte en enda homogen massa av budskap. Det finns stora strömningar och motströmmar. Dessutom kan vi ha helt olika uppfattning om vad som präglar tidsandan. Men, bara för skojs skull, vad tror du skulle hända om några miljoner invånare i Sverige prioriterade om vad som är mer och mindre viktigt som i tabellen nedan? Vilken samhällsutvecklingen skulle denna nya tidsanda leda fram till?

Mer viktigt Mindre viktigt
Stärka min självkänsla från insidan Fokus på utsidan: kläder, utseende, ägodelar
Tid till nära relationer Tid till jobb och bekanta
Fokus på arbetslivskvalitet Fokus på karriär
Inriktning på tillräckligt med pengar Satsning på maximalt med pengar
Materiell förnöjsamhet Ständig materiell utveckling
Fokus på mening, kärlek, glädje, frid Fokus på status och prestationer
Egen makt över vardagen Följa strömmen och göra/vara som andra

Nu är det kanske inte riktigt så svart och vitt, men det kan kanske ändå vara spännande att spekulera i vilka konsekvenser ett omfattande värderingsskifte skulle kunna få.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2023 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress