Till Startsidan

En lättare vardag

Vardagslivet i västvärlden förändrades radikalt av industrialismen. Efter att först ha tagit en tydlig riktning mot ökad bekvämlighet via materiellt välstånd, verkar det sedan ha blivit alltmer pressat och trångt i många människors vardag. Efter tidigt 1970-tal gav konsumtionsexplosionen inte längre några livskvalitetsökningar (tvärtom) och i spåren av detta faktum började många människor ifrågasätta den tidsanda och livsstil som råder i västvärlden.

Framför allt i Nordamerika började under tidigt 1980-tal en rörelse sätta frö – som en slags motkraft mot konsumtionshysterin och den traditionella amerikanska drömmen om "fortune and fame".

Rörelsen kom att kallas Voluntary Simplicity (efter Duane Elgins bok från 1981). I Sverige kallas den Frivillig Enkelhet eller Rik Enkelhet. Cecile Andrews har starkt bidragit till spridningen genom att skriva boken The Circle of Simplicity och hålla över 1.000 studiecirklar. Du kan ladda ner en svensk sammanfattning av The Circle of Simplicity genom att klicka här.

Livsstilar som är inriktade på frivillig – eller rik – enkelhet, handlar främst om att välja en vardag med materiell enkelhet för att istället få tillgång till andra värden som gör att vardagslivet känns rikt. Det är på sin plats att påpeka att frivillig enkelhet är något helt annat än ofrivillig enkelhet.

Människor som intresserar sig för – eller närmar sig – frivillig enkelhet, gör det främst av ett eller flera av följande skäl:

1. De vill göra något drastiskt åt sin tidsbrist
Tanken att leva med upplevelsen av tidsbrist fram till pensionen kan kännas olidlig. I Nordamerika och England finns det ett begrepp som heter downshifters – människor som växlar ner, som har varit inne i ekorrhjulet men valt att lämna det (på engelska heter ekorrhjulet "The Rat Race" och det finns de som säger om det att "even if you win, you’re still just a rat").

2. De vill ägna mer tid åt sina nära relationer
En del unga människor satsar hårt på jobbet under det tidiga arbetslivet – för att det är kul, ger bekräftelse och nya ekonomiska möjligheter. Överdrivet mycket arbete får ofta konsekvenser för nära relationer eftersom de ofta behöver ges både tid och ork. Att få barn innebär också rejäla omprioriteringar för många. För en del infaller detta redan då barnet är på väg, medan andra helt plötsligt inser att barnen kommer att flytta hemifrån och att det är nu man har chansen att vara med dem.

3. De känner att kroppen eller själen ropar efter att ändra livsstil
Kroppen eller själen kan sända mer eller mindre tydliga budskap som handlar om att radikalt livsstil för att överleva psykiskt eller fysiskt.

4. De lider av ständigt otillfredsställd konsumtionslängtan
Det är lätt att dras in i ett konsumtionsmönster som leder till dålig ekonomi och en rad andra följdproblem. Det kan vara smärtsamt att skärskåda sin egen konsumtionslängtan och inse varifrån den kommer och vilka konsekvenser den har för vad vi ägnar våra liv åt. Men målet med det är att hitta sätt att minska det ekonomiska beroende – utan att livskvaliteten för den skull sjunker. En annan grupp är de som måste sänka sin utgiftsnivå som följd arbetslöshet, dåliga affärer eller att man har bytt till ett mindre välavlönat jobb.

5. De söker mening och identitet
Många saknar känslan av att åstadkomma något betydelsefullt, något som verkligen är viktigt och meningsfullt. En del av dessa arbetar på olika sätt med att uppfylla någon annans ekonomiska mål (exempelvis "18% avkastning på insatt kapital" –hur kul känns det?). Andra längtar efter att i större utsträckning kunna vara den man är, att leva autentiskt, att göra val som ligger i linje med de egna värderingarna.

6. De som vill trampa upp en stig för hållbara livsstilar
Allt fler är djupt oroade över vilka sociala och ekologiska följder som västvärldens moderna livsstil medför. De inser att dagens samhälle inte är hållbart och att framtida generationer kommer att ha betydligt sämre förutsättningar än vad vi har för en hög livskvalitet. De är engagerade och vill inte bara leva som de lär, utan också visa att det går att leva gott och samtidigt mer hänsynsfullt – de vill vara med och trampa upp en stig som kan bli lättare för andra människor att följa.

7. De vill bekräfta redan gjorda val
Människor som har förverkligat medvetna val i en riktning som är annorlunda än vad de flesta andra gör, behöver trots allt bekräftelse för de val man har gjort. Inte minst för att undvika att återigen halka i en livsstil som man inte trivs med, men som är den rådande i omgivningen.

Sammanställt av Jörgen Larsson

Länkar om frivillig enkelhet:       .
Center For The New American Dream
Frivillig Enkelhet  
Simple Living Danmark 
Simple Living Network
Simply Living 
The New Road Map Foundation 


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress