Till Startsidan

”Det hänger inte på oss”

Vi möter ibland påståendet att det inte är någon idé att vi i Sverige gör så mycket klimat- och miljöåtgärder, eftersom det stora problemet är USA (som inte vill ändra sin livsstil), samt Kina och Indien (som har en snabbväxande ekonomisk och materiell utveckling) eller politikerna (som inte fatta tuffa beslut) eller till och med kossorna (som släpper ut massa metangas).

Denna typ av påståendena handlar alltså om att det inte hänger på oss för att de små åtgärder vi gör här egentligen inte spelar någon roll och vi kan inte göra så mycket åt det. De framförs företrädesvis för att vi i Sverige i allmänhet (och personen som uttalar påståendena i synnerhet) ska kunna rättfärdiga att fortsätta precis som hittills och slippa göra några förändringar eller inskränkningar i sin bekväma tillvaro.

Syftet med att bemöta dessa påståenden är inte i första hand att övertyga om att det är på något annat sätt, utan att bidra till att öppna upp nya sätt att se på sakernas tillstånd och stimulera nya kreativa idéer. Om det dessutom leder till att de vi pratar med bestämmer sig för att faktiskt agera lite annorlunda, så har vi gjort ett gott bidrag.
 
Nedan tar vi upp olika exempel på påstående inom denna grupp (”det hänger inte på oss”) som engagerade människor kan möta, samt några mer eller mindre bra sätt att bemöta dem på. Bidra gärna genom att komplettera med mer möjliga bemötanden och fler påståenden.

Så länge USA inte vill kompromissa med sin livsstil spelar det ingen roll att vi håller på och larvar oss med källsortering, miljöbilar och sånt.
– Anser du att USA:s ovilja att förändra sin livsstil talar för eller emot att vi ska göra det  vi kan för att minska vår påverkan på klimat och miljö?

– OK. Betyder det att  du tycker vi ska bidra till att bromsa utvecklingen i den mån vi förmår eller att du tycker att det är lika bra att köra på med stadsjeepar och annan överkonsumtion så vi får alla klimat- och miljöhot överstökade?

– Hur tror du det skulle påverka amerikanerna om vi i Sverige visade att vi har en mycket högre livskvalitet än dem  samtidigt som vi bidrar en fjärdedel så mycket till klimathotande utsläpp och annan miljöförstöring som de?

– Idag strävar de fattiga länderna och deras befolkningar efter att leva som i USA och andra länder i ”väst”. Det gör att vi har ett ansvar modell för utvecklingsländerna. Vi behöver visa sätt att leva som förenar hållbarhet och hög livskvalitet. Först när dessa framstår som mer attraktiva kommer fattiga länder att få nya målbilder. Vem kan gå före och leverera sådana nya konkreta målbilder? Knappast USA.. Men vi som bor i Sverige kan.

Om alla kineser ska ha kylskåp och bil så går det ändå åt skogen, vad vi än gör
– Kan du se någon möjlighet till att kinesernas behov av att hålla mat kyld och att förflytta sig skulle kunna tillgodoses utan att det går åt skogen? Vad skulle vi i Sverige  kunna göra för att bidra till det? Vad skulle du själv kunna göra för att bidra?

– I vilken utsträckning anser du att kineserna har samma rätt som vi att ha fräsch mat och tillgång till personliga transporter än vi har?

– Om det nu ändå skulle vara så att det går åt skogen, vad skulle du kunna tänka dig att göra för att fördröja åt-skogen-gåendet så att åtminstone dina barn-barn slipper uppleva det?

– Vilka tror du effekterna skulle bli om vi i väst skulle visa kineserna att det går att ha en hög livskvalitet med hälften så energi- och materialkrävande kylskåp och med en femtedel av det bilåkande vi har idag? Vad kan vi göra för att bidra till det?

– Skulle det vara möjligt att ha en god livskvalitet med en hälften så stort  kylskåp du har idag och köra bil 20% av det du kör idag? Vad skulle krävas för att du skulle kunna tänka dig att göra sådana förändringar?

– Hur kommer det sig att vi upplever att vi i Sverige har så stora behov av kylskåp och bil – trots att vi bor i ett kallt och relativt litet land?  Vad  skulle vi i Sverige kunna  förändra för att radikalt minska våra behov av kylskåp och bil och ändå leva tillräckligt gott (och som kineserna skulle kunna ta efter)? Hur skulle till exempel distributionen av mat kunna se ut för att våra behov av att kyla mat och transportera oss till affären skulle minska?

– Hur många kineser skulle kunna ha kylskåp och bil om de tillverkades av återvunnet material och drevs av solenergiframställd el?

– Hur skulle man kunna lösa våra och kinesernas behov av att kyla mat och transportera isg relativt fritt? Flest ideér vinner…..

Indiens kor släpper ut mer växthusgaser än hela den svenska transportsektorn.
– Anser du att det talar för eller emot att vi ska göra allt vi kan för att minska våra utsläpp i transportsektorn?

– Vilket av dessa utsläppsproblem tycker du är mest väsentliga för oss i Sverige att försöka göra något åt för att förändra? De indiska kornas foder och matsmältningssystem eller våra egna transporter och vår egen infrastruktur?

– Innebär detta faktum en friskrivning för oss att släppa ut växthusgaser från fossila bränslen för att transportera det vi konsumerar fram och tillbaka över jordklotet, för att det vi vill köpa kan vara billigare att producera någonstans långt borta och sedan transportera det hit?

– Hur tror du att det skulle påverka andra länder om vi i Sverige – med bibehållen livskvalitet – lyckades minska våra utsläpp av växthusgas från transportsektorn till 20% av dagens nivå?

– En genomsnittlig indier släpper ut 25 gånger mindre växthusgaser än en genomsnittlig svensk (och 50 gånger mindre än en amerikan). Hur rimligt tycker du att det är att begära av indierna att de ska tag i utsläppen från sina kor om vi inte kan oss att reducera utsläppen från vår transportsektor?

Det hänger inte på oss vanliga människor – det är politikerna som måste fatta beslut.
– Innebär det att du anser att vi ”vanliga” människor kan luta oss tillbaka och vänta på att politikerna ska fatta bra beslut, hoppas och önska varandra och klimatet lycka till? Eller att vi ska göra vad vi kan och hoppas på att politikerna gör det de kan? Eller att vi dessutom ska försöka påverka politikerna att fatta de beslut som behövs?
 
– Vilka beslut skulle du vilja se att politikerna fattar? Vad kan vi som enskilda människor göra för att påverka politiker att fatta sådana beslut?

– Vad tror du är avgörande för vilka beslut politiker fattar? Kan du göra något alls för att påverka det du tror påverkar politikernas beslut?

– OK. Vilka politiker anser du bäst skickade att fatta beslut i klimat- och miljöfrågor? Vilka ska du rösta på nästa gång?

 


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2023 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress