Till Startsidan

Hållbart samhälle

Tidsverkstadens syfte är att bidra till en hållbar och mer mänsklig samhällsutveckling. Under menyerna till vänster ger vi exempel på vad vi gör för att bidra, samt en del tankar, visioner och idéer om hållbar samhällsutveckling

Brundtland-kommissionens definition, Agenda 21 och Naturliga Stegets systemvillkor är brett förankrade vägvisare som anger huvudriktning för hållbar utveckling . För att leva upp till dessa behövs enligt vår uppfattning livsstilsförändringar i i-länder, rättvis resursfördelning, fattigdomsbekämpning, fred, teknisk utveckling med c:a faktor 10 och nytänkande när det gäller ekonomiska system och mekanismer. Vi tycker att vi behöver en politik för hållbart globalt välbefinnande.

Men vad kan vi vanliga människor göra för att bidra till alla nödvändiga förändringar? En hel del. Både direkt och indirekt. Vi kan engagera oss i samhällsdebatten. Vi kan bidra genom små och stora förändringar i våra egna vardagsliv samt genom att påverka andra i vår nära och mer fjärran omgivning.  Vi behöver inte sänka vår livskvalitet, men vi i Sverige och andra liknande länder behöver ändra vår livsstil för den är inte rättvis och inte hållbar. Vi tror att vi till och med kan öka vår livskvalitet genom att leva mer hållbart, inte bara på lång sikt (vilket de flesta är överens om) utan även i kortare perspektiv.

Mer om detta under rubriken Vägen dit i menyn till vänster.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress