Till Startsidan

Om Hållbar Livskvalitet

Livskvalitet = en värdefull vardag
Våra liv består till minst 90% av vardag. Kanske låter det trist, men om vi lyckas fylla vardagen med tillräckligt av det som är värdefullt för oss, så blir vardagen värdefull. Vi tror att alla vi människor egentligen vet vad som är verkligt värdefullt och hur vi ska leva för att få tillräckligt av det. Vi behöver inga experter som talar om det. Men, ibland glömmer vi bort det vi vet och behöver påminna oss. Vi tror därför att det ibland är bra att stanna upp och reflektera över det.

Vad är hållbart?
Hållbarhet har flera sidor som berör såväl våra egna vardagar som globala livsvillkor. En sida handlar om tid. Det som är hållbart är uthålligt, fungerar på sikt och går inte över i första taget. En annan sida är utrymme. Det är ohållbart att bara låta några av livets väsentliga komponenter få tillräcklig plats i våra vardagsliv – då tappar vi bort andra nödvändiga delar. Men utrymmet att leva ett tillräckligt gott liv som innehåller tillräckligt av det som är verkligt väsentligt behöver också vara rättvist fördelat. Det är exempelvis inte långsiktigt hållbart att en liten del av jordens befolkning använder större delen av jordens resurser till sin egen konsumtion och att vår livsstil orsakar konsekvenser för miljön som medför att framtida generationers möjligheter till hållbar livskvalitet försvåras.

Hållbarhet handlar också om ork. Det är inte hållbart att under för långa perioder töja oss bortom rimliga fysiska eller psykiska gränser – det håller vi inte för i längden. Hållbart betyder också att det går att hålla, det vill säga att det är realistiskt – vår vardag kan kanske inte vara helt perfekt jämt; vi kan kanske ha en tillräckligt hög livskvalitet ändå.

Är det möjligt?
Vi tror att det är möjligt för oss människor att utveckla en hållbar livskvalitet – i båda ordens alla bemärkelser. Framför allt eftersom vi tror att det som är verkligt viktigt för vår upplevelse av livskvalitet inte går ut över andra människor, klimatet eller jordens resurser. Det gäller bara att vi påminner oss om vad som gör vår vardag värdefull. Det är i alla fall därför som vi håller på med det vi gör.

Vår verksamhet inom hållbar livskvalitet handlar om att stimulera reflektion och samtal om av vardagen. Vi uppmuntrar utforskning och användning av det handlingsutrymme vi alla förfogar över – det som innehåller ett myller av möjligheter till små och stora steg i riktning mot en verkligt värdefull vardag.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress