Till Startsidan

Om Tid

Fredrik Warberg och Jörgen Larsson håller båda föredrag och workshops om tid och tidspress. De handlar om hur vi kan tänka och handla för att få tid till det vi tycker är viktigt i livet, men är inte av typen "time management". Föredragen finns med flera olika inriktningar.

Fredriks föredrag stimulerar till ifrågasättande och tar upp saker som tidsbalans,ekorrhjulets mekanismer, konsekvenserna av tidsbrist,  tidsandans tryck, vardagens värden, fyra förhållningssätt, samt downshifting och andra möjliga vägar till ett hållbart välbefinnande.  Titeln kan exempelvis vara: "En värdefull vardag är möjlig", "Tid till en hållbar vardag", "Tid att leva hållbart", "En rimlig vardag är möjlig", "Tackla tidspressen", "Om tidspress – och möjligheterna att minska den".. Tid: 2 – 4 tim. Kontakta Fredrik per mail.

Jörgens föredrag baseras dels på egna och andras forskningsresultat om individuella strategier för hur balansen i livet kan öka, men bygger på personliga erfarenheter av en mångårig strävan efter ett lagom livstempo och ett rikt livsinnehåll. Exempel på titlar: "Rik på tid", Tidsrikedom", "Om tidspress – och möjligheterna att minska den". Om så önskas kan föredraget ges en inriktning mot möjliga strategier för föräldrar. Jörgen håller både korta tankeväckande föredrag och längre interaktiva workshops. Kontakta Jörgen per mail.  Jörgens forskningsprojekt: http://www.familjeliv-utan-tidsbrist.nu/

Läs om våra föredrag om tidspress i arbetslivet.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2023 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress