Till Startsidan

Om Hållbar utveckling

Föreläsningar om förutsättningarna för hållbar utveckling och hållbar livskvalitet. Vi kan kombinera olika föreläsningar och anpassa såväl innehåll som rubriker. l

”En hållbar framtid?”
”Tillbaka från framtiden”
”Hållbart 2030 i backspegeln”

Exempel på presentationstext:
Ingen vet hur framtiden ser ut. Trots det tar Fredrik Warberg från Tidsverkstaden med oss på en resa till år 2030 och berättar hur vi klarade omställningen av samhället. Vi får statistik och exempel som visar att det gick att åstadkomma en hållbar utveckling – samtidigt med ökad livskvalitet och väl fungerande samhällsekonomi. Hur blev det så hållbart? Hur förändrades våra konsumtionsmönster? Hur gick värdeförskjutningen till? Vilka innovationer och politiska beslut banade vägen?  Efter en paus återkommer vi till 2013 och diskuterar hur vi kan förändra för att verkligen nå den hållbara framtiden.

Sagt om föreläsningen: ”Hoppingivande och handlingsstimulerande”. ”Visionärt och samtidigt trovärdigt”. ”Tänk att man kan bli så glad av så allvarliga saker”.  ”Lättsamt kryddat med spännande forskningsresultat”. ”Backcasting med hopp och humor”. ”Ett spännande sätt att både se framåt och bakåt och landa i vad vi faktiskt måste göra för att få det hållbart i framtiden”.

Tidsåtgång: 2,5 – 3 tim inkl. paus och diskussioner.

Vi kan göra enbart första delen – framtidsspaningen (eller tillbakaspaningen framifrån) tar då 1 tim.

Vi  anpassar gärna föreläsningen genom att lägga in och trycka på saker som är särskilt väsentliga och aktuella för sammanhanget. I och med att föreläsningen delvis utgör en sammanfattning av allt hållbart som hänt mellan 2010 och 2030, finns också den unika möjligheten för uppdragsgivaren att önska sig saker som ska hända….

”Klimatet, konsumtionen och kvaliteten i livet”
”Rik på riktigt – om hållbar konsumtion”
”Att leva lätt och rätt” /

Föreläsning som siktar på att skapa medvetenhet om kopplingarna mellan klimatpåverkan, konsumtion och livskvalitet. Ur innehållet:
– Hållbart välbefinnande
– Hållbar utveckling
– Hur mår planeten
– Konsumtionens konsekvenser – klimatet, ekorrhjulet, konsumism, m.m
– Konsumtionstryck och -knep – sälja drömmar, planerat åldrande, m.m
– Ekonomiska systemets roll
– Motkrafter och motgift
– Vad vi konkret kan göra – på egen hand och tillsammans

Tidsåtgång: 2,5 tim inkl. paus och diskussion.

”Downshifting – en väg till hållbar livskvalitet?”
”Hållbar livskvalitet”
”Klimatneutralt välbefinnande”

Lite kortare föredrag om möjligheterna att minska vår inverkan på de ekologiska systemen och samtidigt öka vår livskvalitet.

Tidsåtgång: 1-1,5 tim. Med mer tid finns även utrymme för reflektion och diskussion.

”Klimatomställningen och det goda livet”
Föredrag som bygger på en forskningsrapport med syfte att utforska kopplingar mellan minskad klimatpåverkan och ökad livskvalitet. Innehåller i sin längsta form följande delar:
– Den tredje vägen att möta den dubbla utmaningen
– Välbefinnande och lycka; kunskapsläget i sammandrag
– Kopplingar mellan klimat och välbefinnande – exempel
– Praktikerperspektivet
– Framtiden?

Tidsåtgång: 2,5 tim inkl. paus och diskussion.
Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress