Till Startsidan

Etikverkstad

En EtikVerkstad är en konkret metod för utveckling av etiska riktlinjer, spelregler eller gemnsam värdegrund. Verkstaden bygger på en serie träffar, kompletterade med mellanliggande arbete – individuellt och i självvalda arbets- och redigeringsgrupper.

EtikVerkstaden börjar med en inventering av faktiska situationer som medarbetare och chefer ställts inför och riskerar att ställas inför. Det kan vara svåra beslutssituationer, dilemman och konkreta händelser som väcker frågor och tveksamhet.

Utifrån denna ”etiska råvara” diskuteras olika alternativa sätt att hantera respektive situation, konsekvenserna av alternativen övervägs, gruppen känner efter och diskuterar vad som känns bäst och utifrån detta formuleras ett antal etiska riktlinjer eller spelregler.

Etiken i en organisation eller grupp kan beskrivas som den ideologi (eller teori) som ligger till grund för bedömning av vilket beteende och agerande som är OK och vad som inte är OK. Etiken finns alltid, men kan vara medveten eller omedveten. Tanken med att utveckla en medveten etik är normalt att sätta en gemensam etisk prägel på organisationen som i sin tur kan skapa tydlighet (vad är tillåtet och vad inte), bygga upp en trygghet hos medarbetarna (veta vad som gäller i svåra situationer), utveckla gemensamma förhållningssätt (undvika missförstånd och konflikter) eller att skapa en tydlig profil utåt.

Många grupper och organisationer försöker utveckla en medveten etik genom formulera ett antal värderingar eller fraser som alla kan vara överens om och som sammantaget bildar den gemensamma ideologin. Det är inte särskilt svårt att komma så långt. Vem räcker inte upp handen på frågan ”vem tycker att alla människor är lika värda”? Vem invänder mot påståendet att ”respekt och tolerans för olikheter är viktigt” eller det att ”vi köper inte produkter som är tillverkade av barnarbetare”? Till slut finns en lång lista över vackra ord som alla på allvar är överens om. Men hur mycket hjälper dessa ord oss i den praktiska verkligheten?


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress