Till Startsidan

Verkstäder

En Verkstad innebär att en grupp träffas för att koncentrera sig på förbättring av det de själva vill förbättra. Det kan handla om konkreta situationer och specifika företeelser eller bredare utvecklingsarbete och verksamhetsplanering.

En Verkstad har ett tema och innehåller ofta en serie av träffar, vilket ger möjlighet till fördjupning och konkretisering eller arbete med flera teman. Normalt tar en Verkstadsträff 3-4 timmar, men ibland behövs kanske en heldag.  En Verkstad kan också genomföras i ”intensiv” form på 2-3 sammanhängande dagar – med eller utan internat.

Förbättringsarbetet i en Verkstad inriktar sig på det handlingsutrymme som gruppen och individerna i gruppen själva förfogar över. Förutom konkreta beslut om förbättring inom det område gruppen valt att jobba med, leder en Verkstad oftast till en mängd andra självvalda förbättringsinitiativ, mer konstruktiva förhållningssätt och nya möjligheter till konstruktiv kommunikation.

I menyn till vänster kan du läsa mer om Verkstäder och om de specialverkstäder vi också leder – EtikVerkstad, VisionsVerkstad och NaturTidsverkstad.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress