Till Startsidan

Temadagar

Planeringsdag. Studiedag. Temadag. Kärt barn har många namn. Meningen med sådana här dagar, är att någon form av framåtskridande ska ske. Tyvärr blir det inte alltid så. Många kunde vara mer konstruktiva än de blir. Vissa känns som slöseri med tid. Andra slutar i ett ”jaså”.

Vi leder samlingar som ska leda till något. Vi kan inte trolla, men vi kan medverka till en ökning av halten konstruktiva förhållningssätt, till ökade insikter om det egna tillgängliga handlingsutrymmet, till att deltagarna fattar självvalda förbättringsbeslut – saker som ger goda möjligheter till ökning av livs-, arbetslivs- och verksamhetskvalitet.

En enda dag förändrar inte allt, men en dag sätta igång saker som leder i önskvärd riktning. Men för att kunna lova det behöver vi vara med i förberedelserna och få tillräckligt med tid under dagen. 5-6 timmar kan ibland räcka långt.

Kontakta Fredrik Warberg.

Om ni har mindre tid över så kan vi kanske istället bidra med att sätta igång funderingar med hjälp av ett föredrag.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress