Till Startsidan

Coaching i verksamheter

Coaching finns till för att ge deltagaren goda förutsättningar att själv komma fram till hur situationer kan hanteras. Den ställer också krav på deltagarens vilja att använda sitt handlingsutrymme och utveckla sin situation. Fokus ligger på att se möjligheter och lösningar; främja motivation och självvalda initiativ; undanröja yttre och inre hinder; och att sporra förmågan att förändra och fatta medvetna beslut.

Coachingen är upplagd som en serie individuella samtal. Den börjar med ett möte med syftet att dels avgöra om det känns bra mellan deltagare och samtalspartner, dels ringa in riktningen för eventuellt kommande samtal. Om allt känns bra bokas en serie kontinuerliga samtal in i almanackan, om inte så är det över innan det har börjat.

Deltagaren och samtalspartnern kommer överens om innehållet och i vilken grad samtalen ska byggas kring på förhand bestämda teman eller det som känns väsentligt i stunden. Temana kan omfatta upplevelsen av arbetssituationen, relationer, ledarskap, gemenskap, självkänsla, krav & förväntningar, trygghet & frihet, eller vad helst deltagaren upplever som värdefullt att ta upp.

Längden på samtalen kommer vi överens om beroende på upplägget, men kan variera från en halv till en och en halv timma.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2023 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress