Till Startsidan

Fredrik Warberg

Fredrik Warberg fungerar som samtalspartner med tre olika inriktningar

1) samtal med sikte på utveckling av en hållbar livs- och arbetslivskvalitet. Han kallar det för Personlig Verkstad och  innebär en serie samtal (kan vara omväxlande per telefon och "live") med reflektionsuppgifter mellan samtalen.

2) samtalspartner för människor i viktiga verksamheter som står inför planering av förändringsarbete, projekt eller aktiviteter som ska genomföras med hög grad av delaktighet från medarbetare och kanske andra intressenter. Det kan röra sig om en omorganisation, ett projekt, en konferens, ett möte eller annan samling av människor som ska leda någonstans.

3) samtal som handlar om utveckling av medarbetarskap eller ledarskap

Kontakta Fredrik


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress