Till Startsidan

Projekt som påverkar

Vi har medverkat i planering och genomförande av många utvecklings-projekt och förändringsprocesser. Våra erfarenheter rymmer såväl lyckanden som misslyckanden, vilket har framtvingat ett ödmjukt förhållningssätt till komplexiteten i att arbeta med strukturerat utvecklingssarbete. Vi medverkar gärna i design av projekt och förändringsprocesser som ligger i linje med vår verksamhet och syn på förändringsarbete. Det kan exempelvis handla om:

– Att driva eller medverka i projekt i riktning mot en hållbar utveckling- Att åstadkomma en hållbar arbetslivskvalitet
– Att utveckla medarbetarskapet
– Att utveckla arbetsplatskulturen
– Att genomföra förändringar med en hög grad av delaktighet
– Att utveckla och förankra en gemensam vision och riktlinjer
– Att utveckla etiska (eller andra) spelregler eller en värdegrund som är mer än vackra ord
Kontakta Fredrik Warberg


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress