Till Startsidan

Attityd & Klimat

Ofta är det meningslöst att genomföra kartläggningar om attityd, klimat eller annan allmän översyn av hur arbetssituationen upplevs. Medarbetare i organisationer som regelbundet blir utsatta för diverse enkäter utan att få reda på resultat eller märka några kopplade aktiviteter, utvecklar gärna ett avslappnat förhållningssätt till kartläggningar. Detta resulterar ibland i nya skämt och – mer allvarligt – att resultatet blir vilseledande.

Men en kartläggning i ett genomtänkt sammanhang kan också vara en ingång till många konstruktiva förändringar i en organisation. Vi tror på följande recept för att kartläggningar ska leda framåt:
– tydlighet med hur resultatet ska användas och vad leda till
– de som ska delta i ges möjlighet att påverka vad som kartläggs
– maximal trygghet i anonymiteten
– efteråt genomförs aktivitet där alla samtidigt får ta del av resultatet
– start för utvecklingsarbete som tar utgångspunkt i reslutatet

I samband med ett sådant arbete kan det vara lämpligt att medarbetare uppmuntras att formulera vad de själva kan förbättra utifrån resultatet och att ge konstruktiva och konkreta förslag till förbättringar även inom områden där de inte själva kan fatta beslut. För att ta hand om förslag behöver det finnas en tydlig struktur för respons och beslut.

I frågor där det finns ett värde i att följa utvecklingen över tid kan man genomföra periodiskt återkommande kartläggningar. Här finns också möjlighet att utveckla nyckeltal som kan följas upp. Men det är alltid viktigt att syftet är känt och någorlunda accepterat av de som ska delta.

En kartläggning behöver inte vara omfattande. Det kan röra sig om några enstaka frågor där ledningen som beslutsunderlag vill göra sig en uppfattning om medarbetarnas uppfattning. Eller hur en viss grupp uppfattar saker. I rätt sammanhang kan enkla och snabba kartläggningar vara ett verktyg för delaktighet. I varje situation avgörs om det är lämpligt med intervjuer, internetbaserad enkät eller en kombination.

Föreningen Tidsverkstaden innehar licens för ett kartläggningsverktyg som heter QWL, Quality of Work Life. För varje kartläggning vi medverkar i utformar vi ett särskilt underlag tillsammans med vår uppdragsgivare. Det är väsentligt att frågor och annat i kartläggningen är anpassat till organisationens verklighet i såväl innehåll som språk. Kartläggningar genomförs genom att respondenterna går in och svarar på en hemsida på internet.

För mer information, kontakta Fredrik Warberg.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2023 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress