Till Startsidan

Kartläggningar

Tidsverkstaden arbetar med två typer av kartläggningar, men med vissa förbehåll. Vi medverkar inte i kartläggningar som bara är ämnade att vara just kartläggningar. Att kartlägga bara för att få reda på något är oftast slöseri med människors tid med enda syfte att stilla någons nyfikenhet på hur medarbetare uppfattar sakers tillstånd.

Läs mer under rubrikerna till vänster om:

– Kartläggning av attityder och arbetsplatsklimat

– Kartläggning av risker för överbelastning på arbetsplatsen med avseende på stress och ergonomi 


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2019 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress