Till Startsidan

Tidspress

Jörgen Larsson och FredrIk Warberg håller föredrag om hur tidspressen i arbetslivet kan minska och om hur balansen mellan arbete och privatliv kan förbättras. Föredragen handlar dels om vad man som enskild medarbetare kan göra, men tar också upp strategier för arbetsgrupper och vad framsynta ledningar kan göra för att minska upplevelsen av tidspress. Fredrik och Jörgen genomför också hel- och halvdags workshops tillsammans för arbetsplatser.

Fredriks föredrag stimulerar till ifrågasättande och tar upp saker som tidsbalans,ekorrhjulets mekanismer, konsekvenserna av tidsbrist,  tidsandans tryck, konstruktiva förhållningssätt och konkreta vägval för en hållbar arbetslivskvalitet.  

Jörgens föredrag baseras dels på egna och andras forskningsresultat inom området work/life balance, men bygger också på personliga erfarenheter av en mångårig strävan efter ett lagom livstempo och ett rikt livsinnehåll. Om så önskas kan föredraget ges en inriktning mot hur möjligheterna att kombinera arbete och föräldraskap kan öka. Jörgen håller både korta tankeväckande föredrag och längre interaktiva workshops. Han gör det lika gärna på engelska som på svenska.

Mer information finns på hemsidan för Jörgens forskningsprojekt www.familjeliv-utan-tidsbrist.nu.

Kontakta oss via mail.

Läs om våra föredrag som handlar om tidspress i privatlivet.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress